Gmina Kołbaskowo
Powróć do: Dla Mieszkańca

Dokumenty do pobrania

EWIDENCJA LUDNOŚCI:

szczegóły

 
DOWODY OSOBISTE:
szczegóły
 
NADANIE MEDALU ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁZEŃSKIE (50-LECIE):
 
PODATKI I OPŁATY:

Zwrot podatku akcyzowego za paliwo wykorzystywanego do produkcji rolnej

szczegóły

 

Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne

szczegóły

 

Podatek od nieruchomości - osoby prawne

szczegóły

 

Podatek rolny - osoby fizyczne

szczegóły

 

Podatek rolny - osoby prawne 

szczegóły

 

Podatek leśny - osoby fizyczne

szczegóły

 

Podatek leśny - osoby prawne

szczegóły

  

Podatek od środków transportu - osoby fizyczne i osoby prawne

szczegóły

 

Wydanie decyzji w sprawie rozłożenia na raty płatności podatku lub zaległości podatkowej

szczegóły

 

Wydanie decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowej:

szczegóły

 

Wydanie zaświadczenia o: niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości, wielkości gospodarstwa rolnego, dochodach gospodarstwa rolnego, wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego i inne:

szczegóły

 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

 

ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH:

szczegóły

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI:

szczegóły

 

ZMIENIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ:

szczegóły

 

EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

szczegóły

 

WYNAJEM ŚWIETLIC:

szczegóły

 

ZEZWOLENIE NA WYCINKĘ DRZEW:

szczegóły

 

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA:

szczegóły

 

SPRAWY ZWIĄZANE Z DROGAMI PUBLICZNYMI:


KOŁBASKOWSKA KARTA MIESZKAŃCA:

szczegóły

 

KOŁBASKOWSKA WYPRAWKA:

szczegóły

ZACHODNIOPOMORSKA KARTA SENIORA:
ZACHODNIOPOMORSKA KARTA RODZINY: