Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Wtorek, 23 lipca 2024
Imieniny: Bogna, Brygida, Apolinary
pochmurno
25°C

Kołbaskowska Karta Mieszkańca

W 2019 roku uruchomiony został program Kołbaskowska Karta Mieszkańca, skierowany do mieszkańców naszej gminy. Posiadanie karty uprawnia do korzystania z ulg, rabatów i zniżek na różne usługi i produkty.
Program Kołbaskowska Karta Mieszkańca realizowany jest przez Gminę Kołbaskowo i kierowany mieszkańców, którzy w naszej gminie płacą podatki.
wzór kołbaskowskiej karty mieszkańca
Wzór Karty Mieszkańca obowiązujący do 31.01.2023 r. 
wzór kołbaskowskiej karty mieszkańca
wzór Kołbaskowskiej Karty Mieszkańca obowiązujący od 01.02.2023 r. 
 
 • CEL PROGRAMU
Celem programu jest ułatwienie mieszkańcom gminy Kołbaskowo dostępu do usług publicznych w obszarach takich jak oświata i wychowanie, ochrona zdrowia, kultura i sztuka, sport i rekreacja, turystyka i wypoczynek, a także zakupu usług i towarów poprzez poszerzanie zakresu zwolnień z opłat i ulg. Karta umożliwia korzystanie z obiektów użyteczności publicznej Gminy Kołbaskowo oraz obiektów partnerów programu ze zniżkami lub bezpłatnie. Osoby posiadające Kołbaskowską Kartę Mieszkańca z dużym powodzeniem korzystają z pełnego wachlarza usług, jakie przygotował Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Przecławiu. Basen, siłownia, fitness, korty tenisowe czy wydarzenia kulturalno-artystyczne są dla nich w promocyjnych cenach.  
Ulgi stosowane są rówież w wydarzeniach organizowanych przez Gminę Kołbaskowo (np. niższa opłata startowa dla uczestników Ćwierćmaratonu Bielika, którzy posiadają KKM). 

Zasady obowiązujące od 01.02.2023 r. 
 
 • OSOBY UPRAWNIONE
Osobami uprawnionymi są osoby, które:
 • rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w I Urzędzie Skarbowym w Szczecinie (bez względu na to czy osiągają dochód) i deklarują w zeznaniu podatkowym, że miejscem ich zamieszkania jest gmina Kołbaskowo lub
 • rozliczają w gminie Kołbaskowo podatek rolny z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, lub
 • korzystają z systemu pomocy społecznej za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie i dla których otrzymywane świadczenia są jedynym źródłem utrzymania.
Do otrzymania Karty uprawnieni są również następujący członkowie rodziny wyżej wymienionych osób, zamieszkujący pod tym samym adresem, będący w tym samym gospodarstwie domowym, nieuzyskujący dochodów:
 • niepracujący współmałżonkowie,
 • dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia 26 roku życia w przypadku młodzieży uczącej się,
 • osoby niepełnosprawne niezależnie od wieku.

 
 • JAK UZYSKAĆ KOŁBASKOWSKĄ KARTĘ MIESZKAŃCA?
Uzyskanie Kołbaskowskiej Karty Mieszkańca odbywa się na podstawie wniosku. 
Wypełniony wniosek należy złożyć:
 
 • za pośrednictwem platformy www.karta.kolbaskowo.pl oraz aplikacji mobilnej Kołbaskowska Karta Mieszkańca (dostępnej na iOS i na Android)
 • onicznie na stronie w
 • w sekretariacie Urzędu Gminy w Kołbaskowie lub
 • w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekrealcji w Przecławiu, lub
 • przesłać za pomocą profilu zaufanego (link tutaj) 
 • wysłać pocztą na adres Urzędu Gminy Kołbaskowo Kołbaskowo 106, 72-001 Kołbaskowo 

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające prawo do otrzymania Karty.
Wnioski wysłane mailem nie będą rozpatrywane. 
Tymi dokumentami są:
 • pierwsza strona złożonego PIT-u za poprzedni rok ze stemplem Urzędu Skarbowego poświadczające rozliczenie podatku bądź kserokopię powyższego dokumentu. Jeśli adres zamieszkania występuje na kolejnej stronie, wtedy jest konieczność okazania także tej strony, na której widnieje adres zamieszkania lub
 • urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) wraz z pierwszą stroną PIT-u za poprzedni rok składanego drogą elektroniczną i wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO, lub
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzającego złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w poprzednim roku, lub
 • w przypadku emerytów i rencistów pierwszą stronę PIT-40A/11A otrzymanego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, lub
 • w przypadku osób, które zamieszkały na terenie gminy Kołbaskowo w roku kalendarzowym złożenia wniosku o wydanie Karty, złożony w Urzędzie Skarbowym formularz ZAP-3 (Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej) z podanym aktualnym adresem zamieszkania na terenie gminy Kołbaskowo, lub
 • w przypadku rolników oświadczenie o rozliczaniu w gminie Kołbaskowo podatku rolnego z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, lub
 • w przypadku pełnoletnich osób uczących się, nieosiągających dochodu – zaświadczenie podmiotu, w którym pobierana jest nauka, potwierdzające kontynuację nauki, zawierające adres zamieszkania ucznia/studenta, lub
 • w przypadku osób korzystających z systemu pomocy społecznej za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i dla których otrzymywane świadczenia są jedynym źródłem utrzymania, stosowne zaświadczenie z GOPS oraz oświadczenie o braku dochodów osiąganych z innych źródeł.
Dokumenty muszą zostać zanonimizowane w odniesieniu do następujących kategorii danych: numer PESEL, numer NIP, wysokość uzyskiwanych przychodów, dochodów, wysokość kosztów i strat oraz dane wszelkich danych osób nie wnioskujących o wydanie Karty, jeżeli ich dane tam się znajdują.
Karta wydawana jest niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.
 
 • ODBIÓR KOŁBASKOWSKIEJ KARTY MIESZKAŃCA
Miejscem odbioru Karty jest Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Przecławiu, ul. Rekreacyjna 1. 
O dacie odbioru karty, wnioskodawca zostanie powiadomiony smsem lub mailem.
Karta może zostać odebrana przez osobę, na którą została wystawiona, bądź przez osobę posiadającą upoważnienie do odbioru.

 • TERMIN WAŻNOŚCI KARTY I ZASADY JEGO PRZEDŁUŻANIA 
Karta ważna jest 12 miesięcy licząc od dnia jej wydruku.
Przedłużenie ważności Karty wcześniej wydanej odbywać się będzie bezpłatnie na podstawie weryfikacji wniosku. 
Wniosek o przedłużenie ważności Karty można złożyć nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności Karty.
Do wniosku o przedłużenie ważności Karty należy dołączyć aktualnie posiadaną Kartę.

 • OPŁATY
Karta wydawana jest nieodpłatnie. 
W celu ponownego otrzymania utraconej Karty należy złożyć wniosek o wydanie duplikatu Karty i wnieść opłatę. 
Do wniosku o duplikat należy dołączyć potwierdzenie wpłaty w wysokości 40 zł.
Wpłatę należy dokonać na konto: 58124039271111000040991915
Gmina Kołbaskowo
Kołbaskowo 106
72-001 Kołbaskowo
z tytułem wpłaty : duplikat karty oraz imię i nazwisko

Karta ważna jest wyłącznie z dokumentem ze zdjęciem, potwierdzającym tożsamość.
 

Informacje w sprawie Kołbaskowskiej Karty Mieszkańca - Magdalena Dziaczek

Telefon TELEFON
+48 91 884 90 41
Fax FAX
+48 91 311 95 10 w. 22

 
DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.