Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Wtorek, 25 czerwca 2024
Imieniny: Dorota, Łucja, Wilhelm
pochmurno
14°C
Powróć do: Gospodarka komunalna

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

W dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 1566 ze zm.), wprowadzająca istotne zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce.

Do takich zmian należy wprowadzenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej dla nieruchomości na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej (art.269 ustawy Prawo Wodne).

Ustawa nakłada na Wójta obowiązek związany z poborem opłat za usługi wodne związane ze zmniejszeniem retencji.

Podmiotami obowiązanymi do uiszczania opłaty są:

 1. osoby fizyczne,
 2. osoby prawne,
 3. jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:
 • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 • użytkownikami wieczystymi gruntów,
 • posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, zobowiązane są do uiszczania ww. opłaty za usługi wodne, zwanej opłatą retencyjną.

 

Zgodnie z art. 269 ustawy Prawo Wodne, z w/w opłaty zwolnione są: jezdnie dróg publicznych oraz drogi kolejowe, z których wody opadowe lub roztopowe są odprowadzane do wód lub do ziemi przy pomocy urządzeń wodnych umożliwiających retencję lub infiltrację tych wód; kościoły i inne związki wyznaniowe oraz urzędy morskie.

Sposób obliczania opłaty za zmrnejszenie naturalnej retencji terenowej reguluje art. 272 ust. 8 ustawy Prawo Wodne wskazując, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach. Stawki jednostkowe opłat za usługi wodne określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne. Wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji stanowią w 90% przychód Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a w 10% dochód budżetu gminy.

 

Oświadczenie podmiotu obowiązanego do ponoszenia opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia· naturalnej retencji terenowej

Zgodnie z art.552 ust 2b pkt 2 Prawo wodne, podmioty obowiązane do ponoszenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej są obowiązane składać oświadczenia, za poszczególne kwartały, Wójtowi Gminy w celu ustalenia wysokości w/w opłaty, zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Wód Polskich: http://kzgw.gov .pl/index.php/pl/aktualnosci/611-skladanie­oswiadczen-przez-podmioty-obowiazane-do-ponoszenia-oplat-za-uslugi-wodne Podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne są zobowiązane do składania oświadczeń Wójtowi za każdy kwartał w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału.

Zatem oświadczenia powinny być składane w terminie:

 • za IV kwartał 2021.: do 15 stycznia 2022 r.
 • za I kwartał 2022 r.: 1-30 kwietnia
 • za li kwartał 2022 r.: 1-31 lipca
 • za Ili kwartał 2022 r.: 1-31 października
 • za IV kwartał 2022 r.: do 15 stycznia 2023

 

Oświadczenia należy przesłać na adres:

 • Gminy Kołbaskowo, Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, 72-001 Kołbaskowo 106 
 • lub złożyć osobiście w Sekretariacie (pok. 21) UG Kołbaskowo.

  


Kontakt w sprawie

Telefon TELEFON
+48 91 884 90 53
Fax FAX
+48 91 311 95 10 w. 22

 


 

Pliki do pobrania:

Wzór oświadczenia
Format: docx, 20.47 kB
DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.