Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Niedziela, 26 maja 2024
Imieniny: Filip, Paulina, Marianna
pochmurno
14°C
Powróć do: Ewidencja ludności

Zameldowanie na pobyt stały

 

Przyjmowanie interesantów w Referacie Spraw Obywatelskich 

wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się.

Umówienie terminu - tel. 91 884 90 23


Podstawa prawna:

 • Art. 24 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2021 r. poz. 510, 1000, 1641, 1978),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2017 r. poz. 2411).

 

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony formularz „ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO” (osobny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka),
 • Ważny dowód osobisty lub paszport,
 •  Tytuł prawny do lokalu (oryginały do wglądu): akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, umowa cywilno-prawna (umowa najmu), decyzja administracyjna, orzeczenie sądu, decyzja o przydziale lokalu, w przypadku dziedziczenia – dodatkowo prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku; 
 • W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo: pisemne pełnomocnictwo do zameldowania, ważny dowód osobisty lub paszport pełnomocnika.

 

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Gminy Kołbaskowo

Referat Spraw Obywatelskich, parter, pokój nr 3,

tel. 91 884-90-23

 

Opłaty:

Czynności zgłoszenia zameldowania nie podlegają opłacie skarbowej.

Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Opłatę skarbową można uiścić: bezgotówkowo, dokonując płatności przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kołbaskowo - Bank PEKAO II/O Szczecin nr 58124039271111000040991915 za pośrednictwem banków bądź poczty.

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

 • Zameldowania dokonuje się niezwłocznie po złożeniu formularza meldunkowego, a organ dokonujący zameldowania wydaje z urzędu zaświadczenie o zameldowaniu stałym,
 • Zameldowanie elektroniczne, poprzez platformę e-PUAP: do formularza składanego w formie dokumentu elektronicznego wnioskodawca jest zobowiązany dołączyć dokument elektroniczny potwierdzający jego tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu; obywatel nieposiadający tytułu prawnego do lokalu zobowiązany jest załączyć dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu, potwierdzające pobyt  osoby meldującej się w tym lokalu, a także dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu, a w razie niemożności ich uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów. Formularz zameldowania musi być uwierzytelniony/podpisany przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo podpisu osobistego.

Formularz w formie dokumentu elektronicznego może być złożony przez osobę posiadającą nr PESEL.

 

Uwagi:

 • Osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca;
 • Osoba meldująca się, której przysługuje tytuł prawny do lokalu, sama dokonuje potwierdzenia faktu swojego pobytu w danym lokalu. W przypadku braku takiej możliwości zameldowania można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w ar. 33 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021. poz. 735, 1491, 2052) po okazaniu swojego ważnego dowodu osobistego lub paszportu,
 • Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych, obowiązku meldunkowego dokonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu wspólnego pobytu;

 


Referat Spraw Obywatelskich

Telefon TELEFON
+48 91 884 90 23
Fax FAX
+48 91 311 95 10 w. 22

 

Pliki do pobrania:

Zgłoszenie pobytu stałego
Format: pdf, 1.74 MB
DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.