Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Wtorek, 23 lipca 2024
Imieniny: Bogna, Brygida, Apolinary
pochmurno
24°C
Powróć do: Gospodarka komunalna

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK)

Grafika Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów

Urząd Gminy Kołbaskowo informuje, iż w miejscowości Smolęcin na terenie nieczynnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne, prowadzony jest przez Gminę Kołbaskowo Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), w którym są gromadzone i czasowo magazynowane odpady selektywnie zebrane celem przygotowania ich do odzysku, poddania recyklingowi lub przekazania do unieszkodliwiania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GODZINY OTWARCIA :       

WTOREK          08:00 - 15:00
CZWARTEK     10:00 - 17:00
SOBOTA           09:00 - 15:00

Do PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie (w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) wyłącznie odpady selektywnie zebrane, które zostały wytworzone na nieruchomościach zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Kołbaskowo.  

DO PSZOK PRZYJMOWANE SĄ:

 • odpady opakowaniowe z papieru i tektury;
 • odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych i metali;
 • odpady opakowaniowe ze szkła;
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
 • bioodpady m.in. liście, gałęzie, duże elementy drzew i krzewów wyłącznie rozdrobione *. Dostarczone odpady nie mogą być przegniłe, spleśniałe, ani zawierać resztek pochodzenia nieorganicznego (ziemia, kamienie itp.).;
 •  przeterminowane leki i opakowania po lekach, pochodzące z gospodarstw domowych (z wyłączeniem tych, które powstają w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w warunkach domowych);
 • chemikalia i opakowania po chemikaliach m.in. środki chemiczne z gospodarstwa domowego, chemiczne środki spożywcze. Odpady te przyjmowane są wyłącznie w szczelnych, nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadają oryginalną etykietę umożliwiającą jednoznaczną identyfikację;
 • odpady niebezpieczne w tym resztki farb i lakierów, rozpuszczalników, żywic, środków do impregnacji   drewna olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, opakowania po środkach ochrony roślin, nawozach, opakowania po aerozolach, tusze, kleje, żywice, lepiszcza. Odpady te przyjmowane są wyłącznie w szczelnych, nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadają oryginalną etykietę umożliwiającą jednoznaczną identyfikację;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - powstający wyłącznie w gospodarstwie domowym tj. urządzenia   gospodarstwa domowego, sprzęt audiowizualny, teleinformatyczny, telekomunikacyjny, oświetleniowy;
 • zdemontowane odpady wielkogabarytowe tj. stoły, krzesła, fotele, materace, tapczany, łóżka, szafy, skrzynie, dywany, wykładziny, zabawki dużych rozmiarów, wózki dziecięce, rowery **;
 •  posortowane drobne odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z remontów prowadzonych samodzielnie - do 100 kg rocznie na nieruchomość;
 •  zużyte opony pozbawione felg, pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie do 3,5 t (m.in. rowery, wózki, motorowery, motocykle, auta osobowe), które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej - do 4 szt. rocznie na gospodarstwo domowe;
 •  zużyte tonery i kartridże;
 •  tekstylia (tj. odzież, tkaniny);
 •  zużyte baterie i akumulatory;
 •  świetlówki, żarówki.
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.


* Właściciel nieruchomości, który zadeklarował kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku, może przekazać do PSZOK  wyłącznie bioodpady pochodzące z przycinki drzew
i krzewów. Grube gałęzie muszą być rozdrobnione.
** Do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się elementów instalacji budowlanych, które są trwale połączone z nieruchomością (np. grzejniki, spłuczki, rury, płoty, deski, panele, belki, rolety, płyty), części samochodowych, motorowerów, kosiarek spalinowych i odpadów ogrodowych.

DO PSZOK NIE SĄ PRZYJMOWANE:

 •  odpady, których pochodzenie związane jest z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 •  zmieszane odpady komunalne (w tym styropian opakowaniowy);
 •  papa, smoła, asfalt, eternit, wata szklana, odpady zawierające azbest, a także styropian pobudowlany;
 •  szyby i potłuczone szkło,
 •  odpady niemożliwe do zidentyfikowania,
 • odpady zawilgocone, w stanie rozkładu, zanieczyszczone olejami, smarami, oraz pokryte substancjami niewiadomego pochodzenia stwarzającymi zagrożenie sanitarno- epidemiologiczne;
 •  duże ilości środków ochrony roślin, nawozów i herbicydów innych, niż zużywane w przydomowych ogródkach.

   
UWAGA

 • Obsługa PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów, które nie spełniają wymagań określonych w Regulaminie, jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa oraz jeśli mogłoby to zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi. W przypadku odmowy przyjęcia odpadów przez pracownika PSZOK, mieszkaniec jest zobowiązany do niezwłocznego zabrania tych odpadów i zagospodarowania ich zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony środowiska.
 • Mieszkaniec pozostawiający odpady na terenie PSZOK, jest zobowiązany do okazania zawartości worków (w celu weryfikacji ich zawartości).  
 • Mieszkaniec jest zobowiązany do samodzielnego umieszczenia dostarczonych odpadów we wskazanym przez pracownika PSZOK miejscu przeznaczonym na odpowiedni rodzaj odpadu.
 • W przypadku zabudowy wielorodzinnej na teren PSZOK wpuszczane będą (oprócz mieszkańców) osoby, które mogą przekazywać odpady pochodzące z terenu określonej zabudowy wielorodzinnej, które zgłoszone zostaną do Urzędu Gminy Kołbaskowo przez właściwych zarządców nieruchomości.
 • W celu jednoznacznej identyfikacji dostarczanych odpadów, pracownik PSZOK prowadzi elektroniczny rejestr, który zawiera adres nieruchomości, datę przyjęcia odpadów, kod i masę odpadów.
 •  Na teren PSZOK można wjechać tylko za zgodą pracownika obsługującego punkt.


W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów do PSZOK może być czasowo wstrzymane lub mogą zostać zmienione dni otwarcia punktu. Urząd Gminy Kołbaskowo niezwłocznie poinformuje o tym fakcie zamieszczając stosowną informację na stronie www.kolbaskowo.pl

Wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania PSZOK można uzyskać u pracownika obsługującego PSZOK lub w Urzędzie Gminy Kołbaskowo

 

 


Referacie Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Telefon TELEFON
+48 91 884 90 49
Fax FAX
+48 91 311 95 10 w. 22

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.