Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Wtorek, 23 lipca 2024
Imieniny: Bogna, Brygida, Apolinary
pochmurno
25°C

Rekrutacja do przedszkoli publicznych i punktu przedszkolnego

Zarządzenie Nr 16/2024 Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 30.01.2024 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2024/2025 do przedszkoli publicznych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Kołbaskowo 

Informacja o wolnych miejscach w przedszkolach i punkcie przedszkolnym prowadzonych przez Gminę Kołbaskowo na rok szkolny 2024/2025 dla dzieci w wieku 3 - 6 lat. 


Dnia 08 marca 2024 r. rozpocznie się rekrutacja do przedszkoli publicznych i punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Przecławiu na rok szkolny 2024/2025 

Nabór  prowadzony będzie do następujących placówek:

 1. Przedszkola Publicznego w Kołbaskowie
 2. Przedszkola Publicznego w Przecławiu
 3. Przedszkola Publicznego w Przylepie
 4. Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Przecławiu

Rodzice, którzy po raz pierwszy zapisują dziecko, muszą złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola. Wniosek wypełnia się poprzez stronę naboru http://nabor.pcss.pl/kolbaskowo/

Wszystkie dokumenty składamy wyłącznie elektronicznie. Nie ma konieczności osobistego dostarczania dokumentów do przedszkola.

Pierwszeństwo przyjęcia do przedszkoli mają dzieci: 3, 4, i 5 letnie. Dzieciom 6 letnim zostanie zapewnione miejsce w przedszkolach w razie wolnych miejsc, a w przypadku braku wolnych miejsc w przedszkolach, w oddziałach przedszkolnych w szkołach.

Na I etapie rekrutacji przyjmowane do przedszkola są dzieci spełniające tzw., kryteria ustawowe, Art. 131 ust. 2 ustawy Prawo Oświatowe z 14 grudnia 2016 r. (Dz.U.2021 poz. 1082) tj.:

 • wielodzietność rodziny kandydata
 • niepełnosprawność kandydata
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą

Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów ustawowych są dołączone do wniosku :

 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację albo akt zgonu i oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Ważne: przewodniczący komisji rekrutacyjnej ma prawo weryfikacji informacji zawartych w oświadczeniach. 

Po I etapie rekrutacji w przedszkolu, naboru dokonuje się na podstawie kryteriów samorządowych przyjętych uchwałą Rady Gminy Kołbaskowo - Uchwała nr XVI/193/2020 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie określenia kryteriów oraz liczby punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkola publicznego oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Kołbaskowo  (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego 2020 poz. 1591 późn. zm.):

 1. rodzice (opiekunowie prawni) pracują zawodowo, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą; kryterium stosuje się również 
  do rodzica (opiekuna prawnego) pracującego zawodowo, uczącego się w trybie dziennym, prowadzącego gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą samotnie wychowującego dziecko -10 pkt;
 2. zamieszkiwanie dziecka na terenie Gminy Kołbaskowo i rozliczanie przez rodziców (opiekunów prawnych) podatku dochodowego od osób fizycznych do właściwego terytorialnie dla Gminy Kołbaskowo urzędu skarbowego; kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko (opiekuna prawnego) rozliczającego podatek dochodowy od osób fizycznych do właściwego terytorialnie dla Gminy Kołbaskowo urzędu skarbowego -5 pkt;
 3. kontynuacja przez rodzeństwo kandydata edukacji przedszkolnej w tym samym przedszkolu, tej samej innej formie wychowania przedszkolnego, w tym samym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub nauki w szkole podstawowej, przy której funkcjonuje dane przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego lub oddział przedszkolny - 8 pkt;

Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów samorządowych są :

 1. zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, zaświadczenie z uczelni/szkoły zawierające informacje o nauce w systemie dziennym, zaświadczenie  o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – aktualne zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej lub z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 2. oświadczenie rodziców kandydata o zamieszkiwaniu dziecka w Gminie Kołbaskowo; oświadczenie rodziców kandydata o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych do właściwego terytorialnie dla Gminy Kołbaskowo urzędu skarbowego oraz kserokopia formularza ZAP 3/PIT za rok 2023, wraz z potwierdzeniem ich złożenia (zanonimizowane o inne dane niż: dane podatnika, adres zamieszkania, miejsce składania i rok za który został złożony) - oświadczenie każdego z rodziców,
 3. oświadczenie rodziców kandydata o kontynuacji edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo kandydata w tym samym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, przedszkolu publicznym lub innej formie wychowania przedszkolnego lub nauki w szkole podstawowej, przy której funkcjonuje dany oddział przedszkolny, przedszkole publiczne lub inna forma wychowania przedszkolnego.

W następnych krokach rekrutacji:

 • Rodzice sprawdzają wyniki klasyfikacji (lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)
  * Uwaga: kandydat zakwalifikowany/niezakwalifikowany nie oznacza przyjęty/nieprzyjęty
 • Rodzice składają oświadczenie woli o przyjęcie dziecka do placówki w formie elektronicznej poprzez stronę naboru http://nabor.pcss.pl/kolbaskowo/
 • Rodzice sprawdzają listę dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.