Gmina Kołbaskowo
Powróć do: Dla Mieszkańca

Profilaktyka

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 


 

Elżbieta Knapik - Przewodnicząca,

Lucyna Rode-Markiewicz - Z-ca Przewodniczącej

Dorota Krzywicka,

Sławomir Budner,

Paweł Nelkowski,

Beata Sypniewska

Michał Kryś

 


 

Biuro

Gminnej Komisji Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych 

Kołbaskowo 106

72-001 Kołbaskowo

tel. 91 311 95 21

e-mail: pełnomocnik@kolbaskowo.pl

 

Najbliższe posiedzenie Komisji: 07.09.2023 r. o godz. 15:30 w Świetlicy wiejskiej w Kołbaskowie. 

 

Pełnomocnikiem Wójta Gminy Kołbaskowo do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii jest Pani Elżbieta Knapik.