Gmina Kołbaskowo

Zaświadczenie o numerze porządkowym

  • Kto może złożyć wniosek?

Wniosek o wydanie zaświadczenia o istniejącym numerze porządkowym budynku.

  •  Sposób załatwienia sprawy

Wniosek można złożyć w następujący sposób:

- przesłać droga elektroniczną za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP na adres: /7e077egju7/skrytka,
- przesłać drogą pocztową na adres Urzędu,
- bezpośrednio w Urzędzie.

  • Wymagane dokumenty

- wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym
- dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej

  • Okres oczekiwania

7 dni

  • Koszt

17 zł 

 


Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami
Telefon

TELEFON
+48 91 884 90 35

+48 91 884 90 47

Fax FAX
+48 91 311 95 10 w. 22

Pliki do pobrania: