Gmina Kołbaskowo

Opłata adiacencka

Wniosek o rozłożenie opłaty adiacenckiej na roczne raty płatne w okresie nie dłuższym niż 10 lat. 

  • Kto może złożyć wniosek?

Właściciel nieruchomości lub użytkownik wieczysty składa wniosek o rozłożenie opłaty adiacenckiej w terminie do 7 dni od otrzymania zawiadomienia o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej. 

  •  Sposób załatwienia sprawy

Wniosek można złożyć w następujący sposób: 

- przesłać droga elektroniczną za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP na adres: /7e077egju7/skrytka,
- przesłać drogą pocztową na adres Urzędu,
- bezpośrednio w Urzędzie.

  • Wymagane dokumenty

- wniosek o rozłożenie na raty opłaty adiacenckiej

  • Okres oczekiwania

30 dni od dnia wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej

  • Koszt

- bezpłatnie
- 17 zł opłaty skarbowej w przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika

 


Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami
Telefon

TELEFON
+48 91 884 90 35

+48 91 884 90 47

Fax FAX
+48 91 311 95 10 w. 22

Pliki do pobrania: