Gmina Kołbaskowo
Powróć do: Inwestycje

Projekty krajowe

2024

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

2023

Edukacja Ekologiczna - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Szczecinie

Rządowy Fundusz Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych

Rządowy Fundusz Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych

Rządowy Fundusz Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych

 

2022

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. „WzMOCnij Swoje Otoczenie”

Rządowy Fundusz Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych

Rządowy Fundusz Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych

Edukacja Ekologiczna - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Szczecinie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych