Gmina Kołbaskowo
Powróć do: Inwestycje

Projekty krajowe

 

2023

Edukacja Ekologiczna - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Szczecinie

2022

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. „WzMOCnij Swoje Otoczenie”

Rządowy Fundusz Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych

Rządowy Fundusz Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych

Edukacja Ekologiczna - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Szczecinie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg