Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Wtorek, 25 czerwca 2024
Imieniny: Dorota, Łucja, Wilhelm
pochmurno
13°C

Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego Gminy Kołbaskowo

Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023, poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamiam o:

  1. podjęciu przez Radę Gminy Kołbaskowo uchwały Nr LI/649/2023 z dnia 27 października 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołbaskowo,
  2. przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, dotyczącej projektu wyżej wymienionego planu ogólnego.

Do sporządzenia planu ogólnego gminy Kołbaskowo przystąpiono w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 roku poz. 1688). Celem sporządzenia planu ogólnego gminy Kołbaskowo, obejmującego obszar gminy w granicach administracyjnych, jest ustalenie jej struktury funkcjonalno - przestrzennej. Plan ogólny stanowić będzie akt prawa miejscowego, który jednocześnie zastąpi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbaskowo. Nowy akt będzie podstawą do prowadzenia gospodarki przestrzennej na terenie gminy. Zatwierdzenie planu ogólnego nastąpi odrębną uchwałą, po przeprowadzeniu procedury planistycznej określonej w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W związku z wymaganiami prawnymi sporządzenia przez gminę planu ogólnego obejmującego jej obszar w granicach administracyjnych, sporządzenie dokumentu uznaje się za uzasadnione.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy:

  • osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Kołbaskowo, Kołbaskowo 106, 72-001 Kołbaskowo, w godzinach przyjmowania interesantów,
  • przez adres e-mail: biuro@kolbaskowo.pl,
  • za pomocą platformy ePUAP lub
  • telefonicznie pod numerem: (+48) 91 884 90 48.

Informacje o przebiegu procedury dostępne są również:

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu ogólnego. Wnioski do planu ogólnego należy składać na formularzu zgodnym z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 2509), który dostępny jest na stronie: https://kolbaskowo.pl/ w zakładce: Zagospodarowanie > Rejestr wniosków o uchwalenie nowego MPZP lub zmiany MPZP oraz formularz pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego, na stronie https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/formularz-pisma-dotyczacego-aktu-planowania-przestrzennego oraz w Urzędzie Gminy Kołbaskowo.

Wnioski do planu ogólnego należy składać do Wójta Gminy Kołbaskowo, na adres: Kołbaskowo 106, 72-001 Kołbaskowo, osobiście w siedzibie urzędu lub na podane powyżej adresy elektroniczne ePUAP i e-mail, w terminie do dnia 24.06.2024 r.

Zgodnie art. 8g ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) wnioski należy składać na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Z kolei zgodnie art. 8g ust 2 ww. ustawy składający wniosek podaje imię, nazwisko, nazwę i adres zamieszkania lub siedziby oraz wskazuje adres poczty elektronicznej jeśli taki posiada a także wskazuje, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem. Może również podać dodatkowe dane: adres do korespondencji lub numer telefonu. We wniosku należy wskazać przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na podane powyżej adresy w terminie do dnia 24.06.2024 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Kołbaskowo. Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostają bez rozpatrzenia.

Treść klauzuli informacyjnej dotyczącej danych osobowych jest dostępna na stronie internetowej www.kolbaskowo.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kołbaskowie.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.