Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Wtorek, 25 czerwca 2024
Imieniny: Dorota, Łucja, Wilhelm
pochmurno
13°C

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KOŁBASKOWO o rozpoczęciu z dniem 21 maja 2024 r. konsultacji społecznych dla projektu zintegrowanego planu inwestycyjnego dla działek nr 46/1, 46/2, 46/3, 46/4, 47/4, 47/5, 47/8, 47/9 z obrębu ewidencyjnego Warzymice i części działek 47/48 oraz 47/49 z obrębu ewidencyjnego Ustowo.

Na podstawie art. 37ec ust. 2 pkt 4 lit. d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.], art. 29, 30, 39 ust.1 pkt 2 do 5 oraz art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.] zawiadamiam o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu zintegrowanego planu inwestycyjnego dla inwestycji głównej na obszarze działek o nr 46/1, 46/2, 46/3, 46/4, 47/4, 47/5, 47/8, 47/9  z obrębu ewidencyjnego Warzymice oraz dla inwestycji uzupełniającej na obszarze części działek 47/48 i 47/49 z obrębu ewidencyjnego Ustowo, sporządzonego zgodnie z Uchwałą Nr LVI/705/2024 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 29 marca 2024 r. zmieniającą Uchwałę nr LIV/685/2024 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do sporządzenia zintegrowanego planu inwestycyjnego w zakresie j.w.

Z dokumentacją projektu zintegrowanego planu inwestycyjnego, dla którego prowadzone są konsultacje społeczne, w tym z wykazem wniosków, uzasadnieniem oraz prognozą oddziaływania na środowisko, można zapoznać się :

Konsultacje społeczne obejmują:

  1.  zbieranie uwag, które można wnosić w terminie do dnia 17 czerwca 2024 r.;
  2. spotkanie otwarte, które odbędzie się w dniu 6 czerwca od godz. 16.30 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu, ul. Rekreacyjna 1;
  3. dyżur projektanta projektu planu, który odbędzie się w dniach 27 i 28 maja w godzinach 16.30-17.30 w sali nr 1 Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu, ul. Rekreacyjna 1.

Zgodnie z art. 8g ust. 1 i 2 uwagi do projektu zintegrowanego planu inwestycyjnego składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na formularzu w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego, podając swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki się posiada, a także wskazując, czy jest się właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej uwagą.

Formularz z uwagami należy kierować na adres:

  • Urząd Gminy Kołbaskowo, 72-001 Kołbaskowo 106 lub w postaci elektronicznej, w szczególności przez platformę ePUAP oraz na adres e-mail: biuro@kolbaskowo.pl.

Wzór formularza określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dot. aktu planowania przestrzennego i jest on udostępniony na stronie BIP MRiT: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/formularz-pisma-dotyczacego-aktu-planowania-przestrzennego

Zainteresowani mogą również w terminie określonym wyżej składać uwagi i wnioski do sporządzonej prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. 

Uwagi złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag do projektu zintegrowanego planu inwestycyjnego oraz uwag i wniosków w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest Wójt Gminy Kołbaskowo. 

Treść klauzuli informacyjnej dotyczącej danych osobowych jest dostępna na stronie internetowej www.kolbaskowo.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kołbaskowie.

Pliki do pobrania:

obwieszczenie konsultacje społeczne ZPI
Format: pdf, 1.18 MB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.