Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Niedziela, 26 maja 2024
Imieniny: Filip, Paulina, Marianna
pochmurno
26°C

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. płac

Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. płac.

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Podstawowe obowiązki:

 • Naliczanie wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz obsługa bankowości elektronicznej.

2. Zadania szczegółowe wykonywane na stanowisku:

 • Obsługa systemu bankowości elektronicznej (pobieranie na bieżąco z banku wyciągów bankowych, przekazywanie do banku wszelkich poleceń przelewów bankowych zgodnie z terminem ich płatności).
 • Naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac oraz sporządzanie przelewów w zakresie wynagrodzeń i potrąceń.
 • Zgłaszanie oraz wyrejestrowanie osób ze wszystkich tytułów ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, pracowników własnych oraz osób pobierających świadczenia na podstawie innych tytułów (drogą elektroniczną), prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.
 • Sporządzanie rocznych informacji naliczonego podatku dochodowego od wynagrodzeń i innych tytułów np.: zlecenia, umowy o dzieło, przychodów z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich oraz terminowe przekazywanie podatku do urzędów skarbowych.
 • Wystawianie podatnikom informacji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.
 • Ustalanie wysokości wszelkich zasiłków wynikających ze stosunku pracy, prowadzenie dokumentacji wymaganej do ustalenia uprawnień.
 • Naliczanie składek ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego i na Fundusz Pracy, sporządzanie deklaracji rozliczeniowych oraz przekazywanie dokumentów rozliczeniowych do ZUS.
 • Prowadzenie kart wynagrodzeń, kart zasiłkowych, wydawanie zaświadczeń o wysokości zarobków.
 • Wystawianie zaświadczeń w części dotyczącej wynagrodzenia, osobom przechodzącym na emeryturę jak i osobom ubiegającym się o jej przeliczenie.
 • Współpraca z pracownikiem kadr w zakresie sporządzania dokumentacji umożliwiającej ustalenie kapitału początkowego osób składających wnioski.
 • Obliczanie i rozliczanie w ustalonych terminach składek na Fundusz Pracy i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).
 • Prowadzenie rozliczeń z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie osób zatrudnionych  w ramach robót publicznych.
 • Prowadzenie spraw związanych z zajęciem wynagrodzenia za pracę w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym.
 • Bieżące i terminowe przekazywanie sporządzanych dokumentów pracownikom w celu terminowego ujęcia ich w ewidencji księgowej.
 • Stała analiza wynagrodzeń, klasyfikacji budżetowej oraz kontrolowanie wysokości planu do faktycznych wypłat wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).
 • Terminowe odprowadzanie składek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) na podstawie danych przekazywanych przez pracownika merytorycznego oraz bieżące kontrolowanie wysokości planu.
 • Przygotowywanie danych do projektu budżetu w zakresie prowadzonych spraw.
 • Współpraca z organami egzekucyjnymi dotycząca zajętych wierzytelności przez te organy oraz bieżąca analiza wierzytelności związana z potrącaniem egzekwowanych świadczeń z tytułu umów cywilnoprawnych, wystawionych faktur lub rachunków, zwrotu kaucji gwarancyjnych.
 • Sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych, rocznych oraz analiz wynikających z zakresu czynności.
 • Stała analiza potrąceń związanych z ubezpieczeniami pracowniczymi, przygotowywanie w tym zakresie informacji i zestawień.
 • Zastępstwo pracownika ds. księgowości budżetowej.

Wymagane dokumenty należy składać bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy Kołbaskowo lub w Punkcie Obsługi Interesantów zlokalizowanym w urzędzie, lub pocztą na adres: Urząd Gminy Kołbaskowo, Kołbaskowo 106, 72-001 Kołbaskowo, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 maja 2024 r. godz. 15:30 włącznie,   w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji, z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze ds. płac   OR.2110.9.2024”.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.kolbaskowo.pl/) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Kołbaskowo.

Szczegóły w załączniku. 

Pliki do pobrania:

OR.2110.9.2024
Format: pdf, 1.98 MB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.