Gmina Kołbaskowo

Rada Gminy Kołbaskowo

RADA GMINY KOŁBASKOWO W KADENCJI 2024-2029

Dorota Trzebińska – Przewodnicząca Rady Gminy Kołbaskowo

Przewoźniak Krzysztof  – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kołbaskowo

Bienkiewicz Grzegorz

  Duniec Paweł

Falenciak Przemysław

Koziołek Iwona 

Kufel Tomasz

Magdziak Monika

Małowiecki Grzegorz

Olszewski Marcin 

Rychel Małgorzata

Siedlecka Katarzyna 

Szankowski Łukasz

Szeszko Piotr 

  Urban Waldemar 

KOMISJA REWIZYJNA RADY GMINY KOŁBASKOWO:
Marcin Olszewski – Przewodniczący

Katarzyna Siedlecka – Zastępca Przewodniczącego
Tomasz Kufel
Łukasz Szankowski
Waldemar Urban

KOMISJA SKARG WNIOSKÓW I PETYCJI RADY GMINY KOŁBASKOWO:
Przemysław Falenciak – Przewodniczący

Piotr Szeszko – Zastępca Przewodniczącego
Grzegorz Bienkiewicz
Marcin Olszewski
Łukasz Szankowski

KOMISJA BUDŻETOWA RADY GMINY KOŁBASKOWO:
Tomasz Kufel – Przewodniczący

Krzysztof Przewoźniak – Zastępca Przewodniczącego
Monika Magdziak
Grzegorz Małowiecki
Dorota Trzebińska

KOMISJA GOSPODARCZA RADY GMINY KOŁBASKOWO:
Krzysztof Przewoźniak – Przewodniczący

Waldemar Urban – Zastępca Przewodniczącego
Paweł Duniec
Grzegorz Małowiecki
Dorota Trzebińska

KOMISJA OŚWIATY I KULTURY RADY GMINY KOŁBASKOWO:

Monika Magdziak – Przewodnicząca
Małgorzata Rychel – Zastępca Przewodniczącej
Grzegorz Bienkiewicz
Przemysław Falenciak
Iwona Koziołek

KOMISJA SPORTU ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ RADY GMINY KOŁBASKOWO:
Piotr Szeszko- Przewodniczący

Iwona Koziołek – Zastępca Przewodniczącego
Paweł Duniec
Małgorzata Rychel
Katarzyna Siedlecka


Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy - Marta Bernatowicz

Telefon TELEFON
+48 91 884 90 50
Fax FAX
+48 91 311 95 10 w. 22