Powróć do: Rada Gminy Kołbaskowo

Komisje stałe

Informacje na temat zakresu działań i składu Komisji Stałych.

 

1) Komisja Budżetowa

Wszelkie sprawy z zakresu  gospodarki finansowej Gminy, w szczególności:
a) Kontrola finansów Gminy;
b) Opiniowanie projektów  uchwał w sprawach zmian w budżecie i budżetu Gminy;
c)   Opiniowanie spraw i wniosków przedkładanych przez Wójta i Radę;
d) Opiniowanie projektu budżetu i sprawozdań z jego realizacji.

2) Komisja Gospodarcza

Przedmiotem działania Komisji są sprawy z zakresu:
a) Ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami;
b) Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
c) Ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;
d) Gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
e) Wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymywania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną oraz gaz;
f) Lokalnego transportu zbiorowego;
g) Targowisk i hal targowych;
h) Zieleni miejskiej i zadrzewień;
i) Cmentarzy gminnych;
j) Programów gospodarczych;
k) Współpracy z przedsiębiorcami;
l) Inwestycji gminnych;
m) Strategii i planów rozwoju gminy;
n) Promocji Gminy w zakresie programów gospodarczych oraz turystyki jako czynników tworzenia miejsc pracy.

3) Komisja Oświaty i Kultury

Przedmiotem działania komisji są sprawy z zakresu:
a) Edukacji publicznej;
b) Kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury;
c) Wspierania i upowszechniania idei samorządowej;
d) Współpracy z organizacjami samorządowymi, pozarządowymi i stowarzyszeniami;
e) Współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw;
f) Ochrona zabytków i dziedzictwa narodowego;
g) Promocji Gminy.

4) Komisja Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej

Przedmiotem działania Komisji są sprawy z zakresu:
a) Pomocy społecznej;
b) Ochrony zdrowia;
c) Kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;
d) Polityki prorodzinnej, w tym zapewnienie kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej;
e) Programów profilaktycznych;
f) Wspierania i upowszechniania idei samorządowej;
g) Współpraca z organizacjami samorządowymi, pozarządowymi i stowarzyszeniami;
h) Współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
i) Porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i powodziowej.

5) Komisja Rewizyjna

Zakres i przedmiot działania Komisji określa ustawa i Statut Gminy.

6) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Zakres i przedmiot działania Komisji określa ustawa i Statut Gminy.
 

KOMISJA REWIZYJNA RADY GMINY KOŁBASKOWO:
Bożena Grzybowska – Przewodnicząca
Barbara Dąbrowska – Zastępca Przewodniczącej
Tomasz Kufel
Grzegorz Małowiecki
Małgorzata Rychel

KOMISJA SKARG WNIOSKÓW I PETYCJI RADY GMINY KOŁBASKOWO:
Monika Jacyna – Przewodnicząca
Izabela Lis – zastępca Przewodniczącej
Mateusz Jakubowski
Czesława Ratajczyk
Roman Woźniak

KOMISJA BUDŻETOWA RADY GMINY KOŁBASKOWO:
Tomasz Kufel – Przewodniczący
Bożena Grzybowska – Zastępcą Przewodniczącego
Grzegorz Małowiecki
Krzysztof Przewoźniak
Dorota Trzebińska

KOMISJA GOSPODARCZA RADY GMINY KOŁBASKOWO:
Izabela Lis – Przewodnicząca
Małgorzata Rychel – Zastępca Przewodniczącej
Zbigniew Szczuplak
Iwona Szuszkiewicz
Dorota Trzebińska

KOMISJA OŚWIATY I KULTURY RADY GMINY KOŁBASKOWO:
Krzysztof Przewoźniak – Przewodniczący
Roman Woźniak – Zastępca Przewodniczącego
Monika Jacyna
Anna Sypniewska
Iwona Szuszkiewicz


KOMISJA SPORTU ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ RADY GMINY KOŁBASKOWO:
Zbigniew Szczuplak- Przewodniczący
Anna Sypniewska – Zastępca Przewodniczącego
Barbara Dąbrowska
Mateusz Jakubowski
Czesława Ratajczyk

 


Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy - Marta Bernatowicz

Telefon TELEFON
+48 91 884 90 50
Fax FAX
+48 91 311 95 10 w. 22
DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.