Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Wtorek, 23 lipca 2024
Imieniny: Bogna, Brygida, Apolinary
pochmurno
24°C

Zarządzenie wojewody w sprawie ASF w powiecie polickim

Rozporządzenie Nr 20/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego zmieniające w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa zachodniopomorskiego

Na wniosek Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, zarządza się, co następuje:

§ 1. W § 1 rozporządzenia nr 10/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 kwietnia 2023 r.w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa zachodniopomorskiego (Dz.Urz.Woj.Zach. z 2023 r.poz.2477 oraz poz.4088) wprowadza się następujące zmiany:

(...) pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) powiat policki;

§ 3.Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej, w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie powiatu goleniowskiego, powiatu gryfińskiego,powiatu myśliborskiego, powiatu polickiego, gminy miasta Szczecin.

Jednocześnie wybrane pkt rozporządzenia nr 10/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 kwietnia 2023 r.w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa zachodniopomorskiego (Dz.Urz.Woj.Zach. z 2023 r.poz.2477 oraz poz.4088) pozostają w mocy ;

§ 2. Na obszarze, o którym mowa w § 1, zakazuje się:

1) przywożenia do gospodarstwa lub wywożenia z gospodarstwa świń bez zgody powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na obszar określony w § 1;

2) wyprowadzania świń z pomieszczeń, w których są przetrzymywane;

3) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstw utrzymujących świnie tusz dzików, mięsa i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych pochodzących od dzików oraz produktów, pasz, substancji, sprzętu, materiałów, narzędzi i innych przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem choroby;

4) wynoszenia i wywożenia świń i materiału biologicznego świń poza ten obszar bez zgody powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na obszar określony w § 1;

5) prowadzenia targów, wystaw, pokazów, konkursów z udziałem świń;

6) wstępu do Lasów Państwowych bez zgody powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na obszar określony w § 1 z wyłączeniem służb leśnych Lasów Państwowych oraz innych osób wykonujących niezbędne czynności zawodowe, a także z wyłączeniem oznakowanych dojazdów do osad leśnych, szlaków turystycznych, rowerowych, obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych, obiektów turystycznych oraz parkingów leśnych;

7) organizowania polowań bez zgody powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na obszar określony w § 1.

§ 3. Na obszarze, o którym mowa w § 1, nakazuje się:

1) posiadaczom świń sporządzenie oraz uaktualnienie spisu wszystkich świń, z podziałem na kategorie produkcyjne; w gospodarstwach, w których świnie są utrzymywane na otwartym terenie, pierwszy spis można przeprowadzić na podstawie danych szacunkowych;

2) przetrzymywanie świń w miejscu wykluczającym ich kontakt z dzikami żyjącymi na wolności;

3) skarmianie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących;

4) używanie w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie, środków biobójczych dopuszczonych do obrotu i wykazujących działanie przeciwwirusowe do dezynfekcji przy wejściach i wyjściach z gospodarstwa, a także przy wejściu i wyjściu do pomieszczeń, w których przetrzymywane są świnie;

5) zgłaszanie przez osoby utrzymujące świnie właściwemu miejscowo powiatowemu lekarzowi weterynarii każdego upadku świń w gospodarstwach położonych na obszarze, o którym mowa w § 1;

6) stosowanie przez osoby mające kontakt z dzikami środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w tym odkażanie rąk i obuwia;

7) zniszczenie pod urzędowym nadzorem zwłok dzików oraz mięsa, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych pochodzących od dzików, u których wyniki badań próbek pobranych zgodnie z instrukcją diagnostyczną, wysłanych do badań laboratoryjnych w celu określenia genotypu wirusa choroby, dały wynik pozytywny, w sposób określony w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. U. UE. L. z 2009 r. Nr 300, str. 1 z późn. zm.);

8) dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich oraz innym osobom przebywającym w miejscach wyłączonych z zakazu wstępu do Lasów Państwowych o których mowa w § 2 pkt. 6, zgłaszanie padłych dzików powiatowemu lekarzowi weterynarii;

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 2 – Poz. 2477

9) wykorzystanie, po uzyskaniu negatywnego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku afrykańskiego pomoru świń, tusz oraz skór i narogów dzików odstrzelonych na terenie obszaru objętego ograniczeniami II, tj. wymienionego w części II załącznika I do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń, dostarczonych przez myśliwych do miejsc nadzorowanych przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, na potrzeby własne myśliwych lub ich zniszczenie w sposób określony w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. U. UE. L. z 2009 r. Nr 300, str. 1 z późn. zm.);

10) niezwłoczne dostarczenie przez myśliwych każdego odstrzelonego, niewypatroszonego dzika (w całości) do miejsca nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, w którym mogą być przechowywane tusze dzików w skórach, wskazanego przez właściwego powiatowego lekarza weterynarii, położonego na obszarze, o którym mowa w § 1;

11) przechowywanie w miejscach nadzorowanych przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, o których mowa w pkt 10, tusz dzików w sposób zapobiegający bezpośredniemu kontaktowi nieprzebadanych tusz dzików z produktami, surowcami i innymi przedmiotami, które mogą spowodować szerzenie się afrykańskiego pomoru świń.

Rozporządzenia w załącznikach oraz ulotka ASF

 

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.