Polsko-Niemieckie Centrum ds. Młodzieży, Edukacji i Komunikacji w związku gmin Oder-Walse- gminie Passow i gminie Pinnow oraz w gminach Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stara Czarnowo i Wałcz.


Nr projektu: INT-10-0043
Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 „ Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 dla operacji Wspólnoty z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Niemczech i w Polsce w ramach Celu Europejska Współpraca Terytorialna. Decyzja o przyznaniu wsparcia podpisana została dnia 6 czerwca 2014 r.

Partnerzy projektu:
Gmina Chojna, Gmina Gryfino, Gmina Kołbaskowo, Gmina Passow, Gmina Pinnow, Gmina Stare Czarnowo, Gmina Wałcz.

Koszty:
Wartość projektu: 1.497.857,47 EUR
Poziom dofinansowania w wysokości 85% kwalifikowanych wydatków w projekcie: 1.273.175,00 EUR
Wartość projektu gminy Kołbaskowo: 32.667,00 EUR
Dotacja dla gminy Kołbaskowo: 27.766,00 EUR

Cel główny projektu:
Projekt „Polsko-Niemieckie Centrum ds. Młodzieży, Edukacji i Komunikacji …” ma celu stworzenie warunków, w szczególności dla dzieci i młodzieży z polsko-niemieckiego regionu przygranicznego tj. Obszaru Gospodarczego Doliny Dolnej Odry:
umożliwiających naukę sąsiedniego języka,
uczących zdrowego odżywiania,
 promujących aktywne działanie na obszarach wiejskich,
pozwalających na poznawanie innych kultur.

W związku z tym przygotowywane są pomieszczenia do spotkań i do wspólnej opieki pedagogicznej w budynkach partnerów Projektu. Jest to niezbędne dla rozwoju wspólnego obszaru gospodarczego, a tym samym wstęp do rozwoju wspólnego rynku pracy.

Poprzez realizację Projektu wspierana jest współpraca socjalna w regionie pogranicza, infrastruktura socjalna uzyskuje nową jakość, partnerstwo w Obszarze Gospodarczym Dolina Dolnej Odry zostaje zintensyfikowane, a także wzmocnione zostaje transgraniczne zaufanie pomiędzy gminami i mieszkańcami. W obliczu nadchodzących zmian demograficznych i ciągle wzrastającego zapotrzebowania na kwalifikacje w gospodarce, kluczowa rola w przyszłym rozwoju przypadnie osiągnięciom systemu kształcenia. Niniejszy Projekt stanowi „kamień węgielny” w dziedzinie kształcenia młodego pokolenia (wychowanie w kontekście dwu- lub wielojęzycznym).

Działania Gminy Kołbaskowo w projekcie:
W ramach projektu Gmina Kołbaskowo wykonała remont pomieszczeń w przedszkolu publicznym w Kołbaskowie oraz zakupiono dwie tablice interaktywne do nauki języka niemieckiego. Zakres prac remontowych obejmował m.in. prace malarskie, prace posadzkarskie i glazurnicze, wymianę i  konserwację stolarki drzwiowej i okiennej oraz demontaż i montaż opraw świetlówkowych.

Termin realizacji projektu:
Okres realizacji projektu „Polsko-Niemieckie Centrum ds. Młodzieży, Edukacji i Komunikacji w związku gmin Oder-Welse - gminie Passow i gminie Pinnow oraz w gminach Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Wałcz” to lata 2014-2015.

Ważne adresy:
www.kolbaskowo.pl
http://www.interreg4a.info/
www.funduszestrukturalne.gov.pl
http://europa.eu/
http://ospkolbaskowo.pl/

Pin It

Bądź na bieżąco