krajobraz fot. facebook

Gmina Kołbaskowo otrzymała informację o dofinansowaniu zadania pn. „Budowa nowej drogi gminnej do terenów inwestycyjnych usługowo - produkcyjnych w Gminie Kołbaskowo” z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Inwestycja jest zlokalizowana w Barnisławiu i obejmuje tereny po północnej stronie autostrady A6 na wysokości miejscowości Kołbaskowo.

Szacowana wartość zadania wynosi niemalże 8 mln, a przyznane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to 3 942 825,37 zł (tj. 50 %).

Inwestycja w Barnisławiu obejmuje: budowę układu drogowego z odwodnieniem do rowów przydrożnych, budowę kanalizacji deszczowej i rowu melioracyjnego, przebudowę istniejących rowów melioracyjnych, budowę kanału technologicznego oraz przebudowę i zabezpieczenie istniejącej sieci teletechnicznej.

Szczegółowe informacje: https://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=13946

 

Pin It