Gmina Kołbaskowo złożyła 11 wniosków o dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Żaden z nich nie uzyskał rządowego wsparcia.
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w Polsce z przeznaczeniem na inwestycje ważne dla mieszkańców. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.


W pierwszym etapie tarczy samorządowej, pieniądze dostali wszyscy. Gmina Kołbaskowo złożyła jeden wniosek na kwotę 2,7 mln zł. Dofinansowanie otrzymała.
W drugim etapie wiele samorządów pozostało bez wsparcia. Nasza gmina złożyła 11 wniosków na kwotę 53 mln zł na zadania: 1. Budowa drogi gminnej od dk13 do projektowanego ronda na węźle Przecław realizowanego w ramach budowy obwodnicy Przecławia; 2. Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową Warzymice - Ostoja z ul. Zbójnicką w Szczecinie; 3. Budowa drogi gminnej wzdłuż dk13 w obrębie Ustowo; 4. Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w Warzymicach obejmującą ul. Turkusową, Wrzosową, Oliwkową, Złotą; 5. Budowa dróg wraz z siecią kanalizacji deszczowej dla zabudowy usługowo-produkcyjnej w obrębie Kamieniec; 6. Budowa drogi gminnej do terenów inwestycyjnych w gminie Kołbaskowo; 7. Budowa sieci wodociągowej z Barnisławia do Smolęcina; 8. Budowa sieci wodociągowej w Ustowie wraz z przyłączami oraz budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej; 9. Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Kołbaskowo; 10. Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy Kołbaskowo; 11. Wymiana lamp w Gminie Kołbaskowo. Żadne z przedsięwzięć nie otrzymało dofinansowania.
Obecnie trwa trzeci nabór. Gmina Kołbaskowo złożyła trzy wnioski na kwotę 29,8 mln zł i czeka na rozstrzygnięcie. Te zadania to: 1. Budowa dróg wraz z siecią kanalizacji deszczowej dla zabudowy usługowo-produkcyjnej w obrębie Kamieniec; 2. Budowa drogi gminnej do terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w gminie Kołbaskowo; 3. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ustowo wraz z przyłączami oraz budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej.
Dodajmy, że oprócz Gminy Kołbaskowo wsparcia finansowego nie otrzymały również m.in. Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk, Łódź, Poznań czy Rzeszów. Niestety, nie podano uzasadnienia dla odrzucenia wniosków. Dodatkowo, w trakcie naboru dwukrotnie zmieniana była podstawa przyznania środków.
Brak wsparcia z funduszu nie oznacza, że planowane inwestycje nie będą realizowane, choć konieczne będą zmiany terminów. Gmina Kołbaskowo szuka innych rozwiązań, które pomogą w finalizowaniu zadań.

"11 wniosków. Bez wsparcia rządu" (materiał z lutowego wydania Aktualności, pdf do pobrania za darmo tutaj)

Pin It