Projekt dofinasowany w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, objętego PROW na lata 2007-2013.

Umowa  o przyznanie pomocy nr 00210-6921-UM1600270/13 z dnia 18.12.2013 r.

Koszty:
Koszty całkowite : 268284,86 zł.
Koszty kwalifikowane:  218117,77 zł.
Dofinasowanie: 109058,00 zł.

Cel projektu:
Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Warnik, Barnisław, Smolęcin, Bobolin, Karwowo poprzez budowę wodociągu z ujęcia Warnik do miejscowości Bobolin.

Opis przedsięwzięcia
Inwestycja polega na budowie wodociągu o łącznej długości 1949,6 m. z ujęcia Warnik do miejscowości Bobolin.

Ważne adresy:
www.kolbaskowo.pl
http://www.prow.wzp.pl/
http://europa.eu/

Pin It