herb gminy kołbaskowo

12 grudnia 2017 r. o godz. 12.00.  w sali świetlicy gminnej w Kołbaskowie odbędzie się wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Stałych Rady Gminy Kołbaskowo w celu zaopiniowania projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na rok 2018 oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2018-2029.

Pin It