plakat

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie uprzejmie informuje, że rozpoczęła się IXI edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, który przebiegać będzie pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli).
W konkursie nie mogą uczestniczyć gospodarstwa, które już zdobyły miano najbezpieczniejszego w kraju; nie mogą uczestniczyć zdobywcy II i III miejsca finału krajowego przez okres 5 lat; nie mogą brać udziału gospodarstwa sklasyfikowane w etapie wojewódzkim na miejscach I-II - przez okres 2 lat.

Konkurs przebiegać będzie w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym.

Warunkiem udziału w Konkursie jest dokonanie zgłoszenia na formularzu dostępnym w Oddziale Regionalnym KRUS w Koszalinie, w podległych Placówkach Terenowych oraz na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl

Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć w Oddziale Regionalnym w Koszalinie lub w podległych Placówkach Terenowych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 kwietnia 2022 r.

Pin It