„HOLOWANIE WRAKÓW SAMOCHODOWYCH”

Art.50 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) stanowi cyt.:

ust. 1. Pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza.

ust. 2. Pojazd usunięty w trybie określonym w ust.1, nieodebrany na wezwanie gminy przez uprawnioną osobę w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia, uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się. Pojazd ten przechodzi na własność gminy z mocy ustawy.

Uprzejmie informuję, że Straż Gminna w Kołbaskowie zgodnie z posiadanymi uprawnieniami będzie usuwać pojazdy, które spełniają kryteria opisane w cyt. przepisie.

Do chwili obecnej holowanie takich pojazdów było niemożliwe z uwagi na nie wskazanie przez Starostę Polickiego podmiotu zajmującego się taką usługą oraz nie wskazanie parkingu strzeżonego.

W tej sytuacji Gmina Kołbaskowo zawarła własną umowę na świadczenie tych usług.

W związku z powyższym zwracam się z apelem do mieszkańców osiedli w Przecławiu i Warzymicach, a także ich zarządców o przekazywanie straży gminnej informacji o pojazdach, które mogą spełniać kryteria opisane w art.50 a ustawy Prawo o ruchu drogowym. Podejmowane przez nas działania mają na celu usunięcie takich pojazdów z dróg wewnętrznych, które są uciążliwe z powodu długotrwałego parkowania.

Informacje można przekazać telefonicznie: 91 3110014 lub za pomocą mail-a: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W każdym przypadku strażnicy podejmą czynności zmierzające do sprawdzenia, czy dany pojazd kwalifikuje się do usunięcia w ramach przytoczonego przepisu. Ustalą między innymi, czy właściciel pojazdu samochodowego zawarł obowiązkową umowę OC.

Informuję, że obowiązkiem każdego właściciela zarejestrowanego pojazdu samochodowego jest zawrzeć taką umowę bez względu na to, czy pojazd jest w ruchu, czy też nie. Wynika to z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Nie ma możliwości prawnych, aby pojazd samochodowy był czasowo wyrejestrowany.

Każdy przypadek braku obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu zostanie przez nas zgłoszony do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Opłata karna za brak ubezpieczenia w roku 2013 wynosi:

- samochód osobowy 3200 zł;

- samochód ciężarowy 4800 zł.

Jednocześnie informuję, że w dniu 23 maja 2013 r. w Przecławiu z Osiedla Zielone Pole, Straż Gminna w Kołbaskowie po raz pierwszy usunęła samochód m-ki FIAT 125p o nr rej. SCD6902.

 

Komendant

Straży Gminnej w Kołbaskowie

Karol Antoniuk

 

Pin It

Bądź na bieżąco