informacja

W ramach programu Regionalna Akademia Rodziny w Powiecie Polickim, prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, zapraszamy:

1. Małżeństwa, pary na indywidualne konsultacje prowadzone przez psychologa.
Tematyka spotkań będzie dostosowana do potrzeb każdej pary. Celem konsultacji jest wzmocnienie par poprzez rozmowę prowadzoną w przyjemnej atmosferze, przy zachowaniu pełnej dyskrecji.  Dzięki elementom psychoedukacji uczestnicy spotkań mogą wynieść z nich wiele korzyści m.in.:
zdobyć wiedzę i umiejętności na temat źródeł kryzysu w związku i możliwości jego przezwyciężania;
podzielić się swoimi trudnościami i wspólnie odnaleźć możliwości ich rozwiązania;
wsparcie w radzeniu sobie z trudnościami;
zdobyć dodatkowych kompetencji komunikacyjnych, społecznych i emocjonalnych pomocnych w rozwiązywaniu konfliktów bieżących oraz tych, które mogą pojawić się w przyszłości.
    2. Indywidualnie lub w parach  - wsparcie mediatora, psychologa, prawnika, terapeuty.
 Czas jednorazowej konsultacji to 1h zegarowa. Liczba konsultacji dla każdej osoby czy pary zostanie uzgodniona na pierwszym spotkaniu.

Spotkania odbywają się w miejscowościach Powiatu Polickiego, po wcześniejszym indywidualnym uzgodnieniu (możliwość dojazdu psychologa w umówione miejsce)

Zgłoszenia telefoniczne:  607 790 637 lub 505 994 420

Pin It

Bądź na bieżąco