informacja

Szanowni Rodzice,
Zastanawiacie się czy Wasz sześciolatek, jest już gotowy do podjęcia nauki w szkole? Przedstawiamy Państwu kilka informacji, które mamy nadzieję, ułatwią podjęcie decyzji.

 
Zgodnie z ustawą, od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem szkolnym zostają objęte dzieci od 7 roku życia.
Dzieci 6-letnie mają obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego (w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole) lub prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej o ile korzystały z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny,  w którym mają rozpocząć naukę w szkole.

Jeśli dziecko 6–letnie nie uczęszczało do przedszkola, rodzice również będą mogli zapisać je do pierwszej klasy. W takim przypadku niezbędna jednak będzie opinia z poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. Istnieje również możliwość ponownego zapisania dziecka do klasy I lub II. Dzieci urodzone w 2009 roku, które są już uczniami w roku szkolnym 2015/2016 mogą na wniosek rodziców kontynuować naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017. Rodzic musi złożyć stosowny wniosek do dyrektora szkoły do 31 marca 2016 r. Dziecko nie będzie podlegało klasyfikacji rocznej, a tym samym promowaniu do klasy drugiej; jeżeli rodzice zdecydują, że ich dziecko będzie kontynuować naukę w klasie pierwszej w szkole, do której uczęszcza, wobec tego dziecka nie będzie przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

Dzieci urodzone w I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 chodzą do klasy II szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony do 31 marca 2016 r., będą mogły – w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie II.

Gmina Kołbaskowo podjęła działania w kierunku ułatwienia startu dzieciom w szkole, a rodziców „uspokoiła”, że decyzja o posłaniu ich pociech do szkoły jest słuszna.

Gmina Kołbaskowo oferuje sześciolatkom w klasie „0” w Szkole Podstawowej oraz sześciolatkom w I klasie:

  • Opiekę w czasie ferii oraz wakacji (w czasie pracy gminnych przedszkoli),
  • Osobną świetlicę szkolną dla dzieci sześcioletnich (w zależności od liczby dzieci korzystających z opieki świetlicowej),
  • Bezpłatne II śniadanie,
  • W klasach liczących 25 dzieci zatrudniony będzie asystent nauczyciela.

 
Ponadto w ramach działań odbędą się Dni Otwarte w szkołach
. Warto zapoznać się z ofertą szkół, zobaczyć miejsce, poznać nauczycieli. W trakcie Dni Otwartych pracownicy szkoły są do dyspozycji rodziców, odpowiadają na ich pytania, prezentują pomieszczenia dydaktyczne i bazę sportową.
Podczas Dni Otwartych uczniowie szkoły mają możliwość prezentowania swoich osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych.

W Gminie Kołbaskowo dni otwarte odbędą się w następujących terminach:
Szkoła Podstawowa w Kołbaskowie: 4 czerwca 2016 r. w godz. 10.00-14.00
Szkoła Podstawowa w Będargowie: 15 marca 2016 r. w godz. 14.00-17.00
Szkoła Podstawowa w Przecławiu: 1 kwietnia 2016 r. w godz. 15.30-18.00

 

Pin It

Bądź na bieżąco