Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie ogłasza Taryfy określające stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Kołbaskowo dla klientów obsługiwanych przez PGK Kołbaskowo na okres 14.05.2015 r. – 13.05.2016 r. W załączeniu szczegółowe informacje.


Pin It

Bądź na bieżąco