W dniach 13, 20 i 27 marca 2015 r. na terenie Gminy Kołbaskowo odbędzie się akcja odbioru odpadów wielkogabarytowych, w ramach której w wyznaczonych miejscach podstawione zostaną specjalne kontenery na odpady, które zostaną wywiezione zgodnie z załączonym harmonogramem.

Do kontenerów zabrania się wrzucania odpadów komunalnych,  odpadów budowlanych (tj. gruzu, papy, styropianu, wełny mineralnej), opon oraz wszelkich odpadów niebezpiecznych m.in. eternitu, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego!!!  Kontenery zapełniać należy maksymalnie do granic burt.

 

Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych

L.p

Miejscowość

Wielkość kontenerów i miejsce podstawienia

Podstawienie kontenerów

Odbiór kontenerów

1.

Smolęcin

- przy straży pożarnej (świetlicy) 15 m3

13.03.2015 r.
do godz. 16.00

16.03.2015 r.
od godz. 8.00

Barnisław

- przy strażnicy 12 m3

- przy blokach 15 m3

- przy posesji 23, 15 m3

Bobolin

- przy kościele (dawny plac zabaw) 15 m3

Warnik

- przy placu zabaw 15 m3

Małe Stobno

- przy przystanku 10 m3

Stobno

- okolice posesji nr 31, 15 m3+ 15 m3

- przy posesji nr 11, 15 m3

Przylep

- przy placu zabaw 15 m3

Ostoja

- przy nr 9, 15 m3

- przy posesji nr 13, 12 m3

- przy nr 35 (parking), 12 m3

Rajkowo

- przy placu zabaw 15 m3

2.

Pargowo

- przy przystanku 12 m3

20.03.2015 r.
do godz. 16.00

23.03.2015 r.
od godz. 8.00

Kamienic

- przy placu zabaw 15 m3

- przy boisku 15 m3

Moczyły

- za placem zabaw 12 m3

Rosówek

- okolice placu zabaw 10 m3

Kołbaskowo

- przy posesji nr 101 (IPZ), 12 m3

- przy pojemnikach do selekt. zbiórki – szkoła 15 m3

- okolice sklepu Baumat nr 13, 15 m3

Siadło Górne

- przy parku 15 m3

- przy przystanku 12 m3+ 10 m3

Siadło Dolne

- przy przepompowni ścieków 12 m3+10 m3

Kurów

- boisko 12 m3+15 m3+  12 m3

- przy przepompowni ścieków 15 m3(przy nr 58)

Ustowo

- przy placu zabaw  12 m3

- przy moście, obok posesji nr 44, 15 m3

3.

Przecław

- osiedle Zielone Pole – okolice bloku nr 99,

    15m3+  15m3+ 15 m3

- między blokami 15-16, 10 m3

27.03.2015 r.
do godz. 16.00

30.03.2015 r.
od godz. 8.00

Warzymice

- przy placu  zabaw 15 m3+ 15 m3

Będargowo

- przy placu zabaw  15 m3

- przy posesji nr 20, 12 m3

Karwowo

- przy placu  zabaw 10 m3

 

Pin It

Bądź na bieżąco