Światowy Dzień AIDS  obchodzony jest corocznie 1 grudnia z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) od 1988 roku.  W dniu 27 listopada z okazji obchodów Światowego Dnia AIDS Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Policach, wspólnie z Gimnazjum Nr 3 w Policach, zorganizowała XIII Powiatową Olimpiadę Wiedzy o AIDS.


Adresatami konkursu byli uczniowie II klas gimnazjum z powiatu polickiego. Do konkursu zgłosiło się 14 uczniów z następujących placówek oświatowych:
-Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Noblistów w Policach,
-Gimnazjum Nr 3 w Policach,
-Zespół Szkół Nr 1 w Policach,
-Zespół Szkół Nr 2 w Policach,
-Zespół Szkół w Dołujach,
-Zespół Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach,
-Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Policach.
Celem konkursu było:
-zwrócenie uwagi młodzieży na problem HIV/AIDS,
-poszerzenie świadomości młodzieży na temat HIV/AIDS, i tym samym stosowanie skutecznej profilaktyki zakażeń,
-zmotywowanie młodzieży do samokształcenia w kierunku HIV/AIDS,
-zwiększenie poczucia odpowiedzialności wśród młodzieży za własne czyny.
W trakcie konkursu odbyła się pogadanka na temat uzależnień, którą przeprowadził specjalista terapii uzależnień z Gminnego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Policach.

 

Partnerami powyższego przedsięwzięcia były Gmina Dobra, Gmina Kołbaskowo, Gmina Nowe Warpno, Gminne Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Policach oraz Starostwo Powiatowe
w Policach.


Wykaz laureatów XIII Powiatowej Olimpiady Wiedzy o AIDS

L.P.

Imię i nazwisko

Szkoła

Zajęte miejsce

Liczba punktów

1.

Aleksander Złotorawski

Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Noblistów w Policach

I

13/20

2.

Anita Leśniak

Zespół Szkół Nr 1 w Policach

I

13/20

3.

Norbert Olszewski

Gimnazjum Nr 3 w Policach

II

12/20

4.

Dominik Senger

Gimnazjum Nr 3 w Policach

II

12/20

5.

Filip Pietryga

Zespół Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach

III

11/20

 

Pin It

Bądź na bieżąco