Gmina Kołbaskowo
Powróć do: Projekty krajowe

Dbaj o środowisko i zostań Eko Przyjacielem Ziemi

Dbaj o środowisko i zostań Eko Przyjacielem Ziemi

Edukacja Ekologiczna - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Szczecinie

W dniu 10 lutego 2023 r. Małgorzata Schwarz w imieniu Gminy Kołbaskowo podpisała umowę dotacji nr 2023D0405S  z Markiem Suboczem reprezentującym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinasowanie zadania „Dbaj o środowisko i zostań Eko Przyjacielem Ziemi”.

logo WFOŚ

Główny cel projektu: poprawa jakości środowiska poprzez propagowanie postaw i działań proekologicznych w gminie Kołbaskowo, przy zachowaniu równowagi pomiędzy zjawiskami naturalnymi a działalnością człowieka, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Rezultat projektu: pogłębienie wiedzy i wzrost świadomości mieszkańców Gminy Kołbaskowo na temat zmian klimatu, zrównoważonego rozwoju, oszczędzania wody i ochrony przyrody.

Działania w ramach projektu:

  • Przeprowadzenie cyklu warsztatów w przedszkolach i szkołach podstawowych dotyczących zmian jakie zachodzą w klimacie i jaki mamy wpływ na ich ograniczenie. Spotkania prowadzone będą przez pracowników Straży Gminnej w Kołbaskowie z wykorzystaniem gry wielkoformatowej XXL. Każdy uczestników warsztatów otrzyma gadżet ekologiczny.
  • Przeprowadzenie konkursu przez Bibliotekę Gminną pn. „Rzeki to nie śmieci”. Przedmiotem konkursu jest stworzenie komiksu bądź pracy plastycznej promującej zachowania ochronne ekosystemu, zwłaszcza rzek.
  • Zakup dużych hoteli dla owadów, ich montaż we wszystkich gminnych szkołach i przedszkolach w celu budowania w dzieciach postaw odpowiedzialności oraz przedstawienia roli owadów w ekosystemie.
  • Wyposażenie dzieci w kolorowanki/łamigówki dotyczące ochrony środowiska, w szczególności sposobów na oszczędzanie wody, co pozwoli w łatwy i przyjemny dla dzieci sposób zapoznać je z tematem.
  • Warsztaty i stworzenie jednego pokazowego ogrodu deszczowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przylepie.
  • Organizacja Pikniku Ekologicznego - piknik rodzinny "Przyjaciele Ziemi", który odbędzie się 11 czerwcu 2023 roku w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu.  W jego trakcie odbędą się warsztaty: pszczelarskie, tworzenia budek dla owadów, plastyczne „Nie wyrzucam odzyskuję” i tworzenia ekokosmetyków. Dla dzieci zaplanowane są różne atrakcje m.in.: zabawki dmuchane, gra planszowa XXL, koło fortuny, pokój zagadek i fotobudka, animacje i konkursy dla dzieci.
  • Zaprojektowanie i druk ulotek informacyjnych dotyczących promowania działań przeciwdziałającym suszy. Ulotka zostanie rozdystrybuowana do wszystkich mieszkańców Gminy jako wkładka do wydawanego miesięcznika „Aktualności Gminy Kołbaskowo”.

Okres realizacji projektu: od 01.03.2023 r. do 31.07.2023 r.

Wartość całkowita: 84 853,31 zł,

Dofinansowanie: 67 103,36 zł

Projekt objęty jest honorowym patronatem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Szczecinie https://wfos.szczecin.pl/

Pliki do pobrania: