Porządek LI Sesji Rady Gminy Kołbaskowo oraz projekty uchwał

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 40) oraz § 14 ust. 1 Statutu Gminy Kołbaskowo (tj. Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 3731) LI Sesję Rady Gminy Kołbaskowo zwołano na dzień 27 października 2023 r. (piątek) o godz.13.00. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu, ul. Rekreacyjna 1.

Porządek dzienny:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Zastrzeżenia i poprawki do protokołu z L sesji Rady Gminy Kołbaskowo.
 4. Zatwierdzenie porządku dziennego.
 5. Informacja dyrektorów szkół za rok szkolny 2022/2023.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2023 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu na dofinansowanie zadania w zakresie pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia Dziennego Domu Senior+ w Policach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu na dofinansowanie zadania w zakresie ochrony zdrowia, polegającego na realizacji programu pn. „Powiatowy program przeciwdziałania nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szkół podstawowych w Powiecie Polickim”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem w trybie bezprzetargowym.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej na terenie Gminy Kołbaskowo.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Kołbaskowo.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy partnerskiej między gminą Kołbaskowo (Powiat Policki, Polska), a gminami Krackow (Powiat Pomorze Przednie-Greifswald, Niemcy), Glasow (Powiat Pomorze Przednie-Greifswald, Niemcy), Grambow (Powiat Pomorze Przednie-Greifswald, Niemcy).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad udostępnienia niektórych obiektów, terenów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Wójtowi Gminy Kołbaskowo uprawnień do stanowienia o ich wysokości.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udostępnienia niektórych obiektów, terenów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Wójtowi Gminy Kołbaskowo uprawnień do stanowienia o ich wysokości.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Kołbaskowo uprawnienia do stanowienia o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kołbaskowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok (zwany dalej programem).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków i zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kołbaskowo.
 20. Przeprowadzenie wyborów ławników na kadencję 2020-2023.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przyznawania Nagrody Wójta Gminy Kołbaskowo za wysokie wyniki w sporcie kwalifikowanym.
 23. Informacja Wójta Gminy Kołbaskowo z działalności za II kwartał 2023 r.
 24. Wolne wnioski i informacje.
 25. Zakończenie obrad.

Pliki do pobrania:

5.Informacja z działalności SP Będargowo
Format: pdf, 1.05 MB
5.Sprawozdanie z działalności SP Przecław
Format: pdf, 2.31 MB
5.Sprawozdanie ZPO Kołbaskowo
Format: pdf, 3.81 MB
6.projekt w spr. zmian w budżecie
Format: pdf, 3.48 MB
7.projekt w spr. pomocy finansowej Dom Senior+
Format: pdf, 658.6 kB
9.projekt w spr. podatku od nieruchomości
Format: pdf, 1.37 MB
14.projekt w spr. zawarcia umowy partnerskiej
Format: pdf, 389.26 kB
16.projekt w spr. uchylenia uchwały L.626.2023
Format: pdf, 884.32 kB
21.projekt w spr. wyboru ławników
Format: pdf, 517.88 kB
Porządek LI sesji
Format: pdf, 711.51 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.