Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko główny księgowy - ZWIK

(Ogłoszenie nr 2/ZWiK/2024 z dnia 6 marca 2024 r.)

Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie Zatrudni Głównego księgowego

Niezbędne wymagania 

 • obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia 
  o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo  skarbowe;
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na kierowniczym stanowisku urzędniczym;
 • brak orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
 • spełnienie jednego z poniższych warunków dotyczących wykształcenia: 

1) ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3 – letnia praktyka w księgowości,
2) wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
3) certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,

 • nieposzlakowana opinia.

Dodatkowe wymagania

 • doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej, mile widziane na stanowisku głównego księgowego lub zastępcy głównego księgowego;
 • znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw;
 • znajomość przepisów o sprawozdawczości budżetowej;
 • znajomość i umiejętność stosowania przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków;
 • umiejętność współpracy w zespole i organizacji pracy własnej;
 • umiejętność biegłej obsługi komputera, arkusza kalkulacyjnego, programów księgowych;
 • odpowiedzialność, wysoka kultura osobista
 • prawo jazdy kat. B

Zakres obowiązków

 • kompleksowe prowadzenie rachunkowości samorządowego zakładu budżetowego;
 • opracowywanie planu finansowego jednostki;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych, budżetowych i deklaracji podatkowych VAT, CIT;
 • sporządzanie kalkulacji przychodów i kosztów służącej opracowaniu wniosku taryfowego;
 • ustalanie kosztów usług własnych;
 • prowadzenie ewidencji majątku trwałego własnego i powierzonego mienia komunalnego;
 • nadzór nad działem księgowości Zakładu;
 • współpraca z Urzędem Gminy i innymi jednostkami organizacyjnymi Gminy.

Co oferujemy

 • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę
 • szkolenia na najwyższym poziomie i możliwość rozwoju kompetencji zawodowych
 • przyjazną atmosferę i wsparcie zespołu
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dofinansowanie do wypoczynku)
 • dodatek stażowy od 5 % do 20 %
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka)

Warunki pracy

 • praca na pełny etat
 • praca przy monitorze komputerowym

Wymagane dokumenty

 • CV;
 • list motywacyjny;
 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo  skarbowe;
 • oświadczenie o braku orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej: RODO)

Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne można wysłać na adres e-mail: sekretariat@zwik.kolbaskowo.pl lub złożyć w sekretariacie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie pok. 49 w godz. od 7.30 do 15.30 lub przesłać na adres Zakładu: Rosówek 16; 72-001 Kołbaskowo w terminie do 20 marca 2024 r.

Osoby spełniające wymagania formalne zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną.

Wynik naboru umieścimy na stronie http://bip.zwik.kolbaskowo.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Zakładu.

Źródło - Ogłoszenie o naborze na stanowisko główny księgowy

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.