Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Wtorek, 23 lipca 2024
Imieniny: Bogna, Brygida, Apolinary
pochmurno
24°C

Kontrola umów na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych.

Na podstawie art. 3 ust.3 pkt 3, art.4a ust.1, art.4d, art.5ust.1pkt 1,3,3b, art.6 ust.5a w zw. z ust.1 pkt 2, ust. 1c oraz ust. 5b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dalej u.u.c.p.g.(t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 399 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów( Dz. U. z 2021r., poz. 906) oraz obowiązującego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołbaskowo, informujemy że Wójt Gminy Kołbaskowo przystępuje do kontroli właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w zakresie posiadania aktualnej umowy na odbiór odpadów komunalnych. W zawiązku z obowiązującymi przepisami w/w właściciele zobowiązani są do posiadania aktualnej umowy na odbiór odpadów zmieszanych jak i selektywnie zbieranych.

Umowa powinna być zawarta z podmiotami uprawnionymi do odbioru odpadów na terenie Gminy Kołbaskowo (posiadającymi aktualny wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Wójta Gminy Kołbaskowo).

Wykaz jest dostępny na stronie BIP Gminy Kołbaskowo pod adresem: https://bip.kolbaskowo.pl/datadir/doc/bip_1705416555.pdf

Podczas kontroli nieruchomości niezamieszkałych, właściciele są obowiązani do udokumentowania korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady, poprzez okazanie umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. 

Postanowienia kontrolowanych umów, muszą zapewniać odbiór wszystkich frakcji odpadów komunalnych, zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie oraz w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 1, tj. Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, zgodnie z którym selektywnie zbiera się:

  1. papier;
  2. szkło; 
  3.  metale / tworzywa sztuczne / odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
  4. bioodpady i pozostałe po segregacji odpady oddawane są jako „pozostałości po segregowaniu” tzw. zmieszane. Przypominamy, że zgodnie z art. 4d u.u.c.p.g. wytwórcy odpadów komunalnych są obowiązani do selektywnego zbierania wytworzonych przez siebie odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie oraz w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 1.

Brak posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych skutkować będzie:

  • wszczęciem postępowania nakazującego wykonanie tego obowiązku decyzją administracyjną na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 399 z późn. zm.)
  • nałożeniem kary grzywny na podstawie art. 10 ust. 2 powyższej ustawy. 

W związku z powyższym wszyscy właściciele nieruchomości niezamieszkałych z terenu naszej gminy, zobowiązani są przesłać lub dostarczyć kopię umowy na odbiór odpadów do Urzędu Gminy Kołbaskowo, 72-001 Kołbaskowo 106 w dowolnej formie:

  • pocztą elektroniczną na adres: biuro@kolbaskowo.pl lub ePUAP,
  • listownie na adres: Urząd Gminy Kołbaskowo, Kołbaskowo 106, 72-001 Kołbaskowo,
  • osobiście w godzinach pracy urzędu w godz. 8:00-15:00, pokój 8/5.
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.