Gmina Kołbaskowo
Powróć do: DLA INWESTORA

Wsparcie dla Inwestorów

poziom lokalny

Pracownicy Punktu Obsługi Inwestora funkcjonującego w Urzędzie Gminy Kołbaskowo wspierają inwestorów w procesie inwestycyjnym, a w szczególności:

 • udzielają wszechstronnej informacji pomocy w znalezieniu odpowiednich lokalizacji, zgodnie z oczekiwaniem inwestora,
 • asystują inwestorom w niezbędnych procedurach administracyjnych i prawnych na poziomie gminy,
 • przygotowują informacje o możliwościach inwestycyjnych gminy (w tym o ofercie terenów inwestycyjnych, powierzchni usługowych, produkcyjnych i magazynowych),
 • zapewniają opiekę poinwestycyjną dla firm (wsparcie również dla firm, które już działają na terenie gminy),
 • informują o zachętach inwestycyjnych udzielanych przez Radę Gminy oraz KSSSE.

poziom regionalny

 • Miejscem pierwszego kontaktu dla zainteresowanych inwestowaniem na terenie województwa zachodniopomorskiego jest Centrum Inicjatyw Gospodarczych Urzędu Marszałkowskiego (CIG), które jest certyfikowanym regionalnym partnerem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIiH), oferuje profesjonalną i bezpłatną pomoc na każdym etapie procesu inwestycyjnego, a także wspiera przy planowaniu działań eksportowych.

Dane kontaktowe:

Centrum Inicjatyw Gospodarczych

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40

70-421 Szczecin

tel. +48 91 454 27 60

e-mail: cig@wzp.pl, eksport@wzp.pl

www.cig.wzp.pl

 

 • Na terenie miasta Szczecin działa Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o. o. (ARMS), której idea skupia się na tworzeniu wspólnej płaszczyzny biznesowej, realizującej szereg działań kooperacyjnych i aktywności wpierających rozwój gospodarczy i społeczny Miasta Szczecin. 

Jako instytucja finansowa Agencja ma za zadanie ułatwienie finansowania firmom obecnym na rynku lokalnym, jak i nowym oraz dostarczanie usług finansowych adekwatnych do specyficznych przedsięwzięć gospodarczych. Jest to możliwe poprzez udostępnianie dodatkowego zabezpieczenia, tj. poręczenia kredytowego. Agencja przejmuje na siebie część ryzyka związanego z finansowaniem działalności przedsiębiorstwa, co w konsekwencji umożliwia zaciągnięcie kredytu przez podmiot gospodarczy i stwarza szansę na jego rozwój. Poręczenia dedykowane są mikro, małym i średnim przedsiębiorcom zarejestrowanym lub/i prowadzącym działalność na terenie Szczecina oraz w gminach bezpośrednio graniczących z Gminą Miasto Szczecin, tj. Dobra Szczecińska, Goleniów, Gryfino, Kobylanka, Kołbaskowo, Police, Stare Czarnowo.

Dane kontaktowe:

Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej sp. o.o.

ul. Niemierzyńska 17A

71-441 Szczecin

tel. +48 91 434 12 85

e-mail: sekretariat@arms-szczecin.eu lub: office@arms-szczecin.eu

www.arms-szczecin.eu

 

 • Ponadto na terenie województwa zachodniopomorskiego działa Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (ZARR), której celami statutowymi jest promocja regionu oraz aktywizacja gospodarcza i pomoc w działaniu małym i średnim przedsiębiorstwom, a także stwarzanie warunków do trwałego i zrównoważonego rozwoju województwa zachodniopomorskiego, w tym wspieranie gospodarki, sfery socjalnej, infrastruktury technicznej, integracji społecznej, kultury lokalnej. 

Spółka kreuje i wdraża instrumenty finansowe Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju, które ułatwiają inwestorom dostęp do finansowania. Agencja zajmuje się również m.in. wspieraniem rozwoju innowacyjności, finansowaniem podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz kojarzeniem partnerów dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i zagranicą, m.in. poprzez udział w projektach międzynarodowych.

Dane kontaktowe:

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. św. Ducha 2

70-205 Szczecin

tel. +48 91 432 93 21, +48 91 488 24 88

e-mail: zarzad@zarr.com.pl

www.zarr.com.pl

 

poziom krajowy

 • 30. czerwca 2018r. zmieniły się zasady działania Specjalnych Stref Ekonomicznych. Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji to jasne i przejrzyste kryteria uzyskiwania wsparcia przez przedsiębiorców, realizujących nowe inwestycje na terenie niemal całej Polski, a także atrakcyjne warunki ubiegania się o ulgi. 

Przedsiębiorca, który chce inwestować na wybranym terenie zgłasza się do firmy zarządzającej daną Strefą (na terenie Gminy Kołbaskowo jest to Kostrzyńsko – Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A - KSSSE), składa odpowiedni wniosek, a jego inwestycja jest weryfikowana na podstawie kryteriów jakościowych i ilościowych. Firma, która je spełni otrzymuje wsparcie ułatwiające rozwój biznesu.

Co może zyskać firma?

 • ulgę podatkową dla prowadzonej inwestycji
 • możliwość rozwoju przedsiębiorstwa w jego obecnej lokalizacji
 • dopasowanie strategii firmy do wspieranych działań
 • dodatkową promocję, jeśli projekty są innowacyjne
 • możliwość kształtowania lokalnej polityki gospodarczej.

dowiedz się więcej na: www.biznes.gov.pl/pl/polska-strefa-inwestycji

 

Dane kontaktowe:

Kostrzyńsko - Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

ul. Orła Białego 22

66-470 Kostrzyn nad Odrą

tel. +48 95 721 98 00

fax +48 95 752 41 67

e-mail: info@kssse.pl

www.kssse.pl

 

 • Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. (PAIiH) jest instytucją doradczą wchodzącą w skład Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) i pierwszym punktem kontaktu dla eksporterów i inwestorów, który pomaga inwestorom wejść na polski rynek.

Agencja działa na rzecz promocji polskiej gospodarki. Wzmacnia rozpoznawalność polskich marek na międzynarodowych rynkach, promuje rodzime produkty i usługi oraz polską myśl technologiczną. Pomaga przedsiębiorcom w wyborze optymalnej ścieżki ekspansji za granicą. Wspiera również napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski i realizację polskich inwestycji w kraju.

Ponadto PAIiH oferuje szybki dostęp do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego projektów biznesowych, pomaga również w pokonywaniu procedur administracyjnych dotyczących konkretnych przedsięwzięć, opracowaniu rozwiązań prawnych, znalezieniu odpowiedniej lokalizacji oraz wiarygodnych partnerów i dostawców, a także zapewnia dostęp do instrumentów finansowych, w tym ubezpieczeń oferowanych przez instytucje zrzeszone w Grupie Polskiego Funduszu Rozwoju.

 

Dane kontaktowe:

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa

tel. +48 22 334 99 10

e-mail: paih24@paih.gov.pl

www.paih.gov.pl