Gmina Kołbaskowo
Powróć do: Projekty krajowe

Śmieci segregujesz-naturę szanujesz!

logo WFOŚ w Szczecinie

 

18 lipca 2022 r. Małgorzata Schwarz w imieniu Gminy Kołbaskowo podpisała Umowę Dotacji NR 2022D2718S  z Markiem Suboczem reprezentującym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinasowanie zadania „Śmieci segregujesz-naturę szanujesz!

 

Celem projektu jest upowszechnienie wiedzy ekologicznej i przyrodniczej wśród mieszkańców gminy, w szczególności dzieci i seniorów, m.in. poprzez cyklu warsztatów w szkołach
i przedszkolach oraz Gminnej Bibliotece Publicznej. Zależy nam na budowaniu postaw szacunku do przyrody i poszerzenie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej.

 

Dlaczego segregacja śmieci jest tak ważna? Dlaczego pojemniki mają różne kolory? Co ma się znajdować w każdym z nich? Co oznaczają pojęcia ekologiczne, odpady, segregacja, recykling – odpowiedzi na te  pytania dotrą w różnych formach do najmłodszych i starszych mieszkańców naszej gminy.

 

Efekt ekologiczny: przeprowadzenie cyklu 27 warsztatów edukacyjno-informacyjnych, przeznaczonych dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych. Dzięki przeprowadzonym warsztatom wzrośnie wiedza na temat prawidłowego postepowania z odpadam u 1008 dzieci. Kolejnym elementem zadania jest przygotowanie projektu i druk ulotek informacyjnych na temat prawidłowego postępowania z odpadami, które zostaną bezpłatnie rozdystrybuowane do 4500 podmiotów/gospodarstw na terenie gminy Kołbaskowo. Dodatkowo w ramach zadania zaplanowane jest wykonanie 10 tablic informacyjnych, wyposażenie 4 Szkół Podstawowych, 4 Przedszkoli i Publicznej Biblioteki gminnej w pomoce dydaktyczne z zakresu edukacji ekologicznej oraz zakup jednej gry terenowej XXL i jednego zestawu koszy szkoleniowych dla Straży Gminnej na potrzeby przeprowadzenia warsztatów.

 

Okres realizacji projektu: od 01.04.2022 r. do 30.11.2022 r.

Wartość całkowita: 24.505,00 zł.

Dofinasowanie: 15.000,00 zł.

 

 

Projekt objęty jest honorowym patronatem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Szczecinie (https://wfos.szczecin.pl/).

 

Kolorowanka ekologiczna w Bielikiem

Pliki do pobrania:

Kolorowanka ekologiczna z Bielikiem
Format: pdf, 3.52 MB