Gmina Kołbaskowo

Nabór do projektu dotacyjnego na założenie własnej firmy

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. prowadzi nabór do projektu dotacyjnego na założenie własnej firmy.

O środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „MOJA WŁASNA FIRMA – szczepionką na brak pracy!” mogą ubiegać się osoby, które spełniają łącznie poniższe warunki:

  • mają 18-29 lat,
  • są bezrobotne niezarejestrowane w Urzędzie Pracy lub bierne zawodowo i utraciły pracę po 1 marca 2020 r. [np. umowa o pracę/ zlecenie/ dzieło nie została przedłużona lub została rozwiązana na mocy porozumienia stron, bądź pracodawca rozwiązał umowę z przyczyn finansowych, redukcji etatu itp.],
  • mają wykształcenie maksymalnie średnie [np. ukończona szkoła zawodowa, technikum, liceum lub w trakcie studiów pierwszego stopnia],
  • zamieszkują w woj. zachodniopomorskim i deklarują rejestrację działalności gospodarczej na tym obszarze,
  • nie są uczestnikami innego projektu EFS z zakresu aktywizacji zawodowej,
  • nie są wykluczone z możliwości udziału w projekcie zgodnie z zapisami § 4 regulaminu rekrutacji.

Każdy uczestnik będzie mógł skorzystać:
- ze szkoleń nt. „ABC Przedsiębiorczości”,
- z doradztwa w przygotowaniu biznesplanu,
- z dotacji na założenie działalności gospodarczej do 23.050,00 zł m.in. na zakup sprzętu, wyposażenia, środka transportu, remont pomieszczeń itp.,
- z finansowego wsparcia pomostowego przez okres pierwszych 6 miesięcy w średniej miesięcznej kwocie 2.500,00 zł netto na wydatki związane z prowadzeniem działalności, w tym koszty ZUS, usług księgowych, opłat za media itp.


Kandydatami do projektów mogą być również studenci studiów dziennych oraz zaocznych.


Szczegółowe informacje na temat prowadzonych naborów oraz niezbędne dokumenty (w tym formularz rekrutacyjny) znajdują się na stronie internetowej projektu:

https://zgd.com.pl/portfolio/moja-wlasna-firma-szczepionka-na-brak-pracy/KONTAKT W SPRAWIE NABORU:
Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o.
al. Niepodległości 22 (2 piętro), 70-412 Szczecin
e-mail: dotacje@zgd.com.pl
tel. 517 367 203
tel. 517 663 672

Pliki do pobrania:

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności