Gmina Kołbaskowo

Harmonogram posiedzeń Komisji Stałych Rady Gminy Kołbaskowo przed L sesją

  1. Komisja Budżetowa odbędzie się 11 września br. o godz. 9.00. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu, ul. Rekreacyjna 1.
  2. Komisja Gospodarcza odbędzie się 11 września br. o godz. 9.30. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu, ul. Rekreacyjna 1.
  3. Komisja Oświaty i Kultury odbędzie się 11 września br. o godz. 10.30. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu, ul. Rekreacyjna 1.
  4. Komisja Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej odbędzie się 11 września br. o godz. 10.40. w sali widowiskowej Gminnego ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu, ul. Rekreacyjna 1.
  5. Komisja Rewizyjna odbędzie się 11 września  br. o godz. 10.50. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu, ul. Rekreacyjna 1.
  6. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się 11 września br. o godz. 11.00. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu ul. Rekreacyjna 1.
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności