Zaproszenie do składania ofert na dostawę nowej łodzi motorowo-wiosłowej.