informacjaJesteś aktywna? Działasz w organizacjach pozarządowych? Interesujesz się Aktywny, kreatywny, zmieniający swoje otoczenie i w sposób zaraźliwy działający na rzecz lokalnej społeczności – taki powinien być Lider Pomorza Zachodniego. Wkrótce poznamy naszych, zachodniopomorskich liderów dzięki drugiej edycji konkursu organizowanego przez marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza. Zgłoszenia będzie można przesyłać do 15 września br.

Kandydatury mogą wskazywać jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe i społeczne działające na obszarach wiejskich oraz mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego.

- Obszary wiejskie to blisko 95 procent powierzchni regionu. To ogromne przestrzenie o własnej specyfice, problemach, ale także sporych możliwościach - mówił marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. - Konkurs pozwoli nagrodzić osoby, które aktywizują lokalne społeczności, próbują zmienić przyszłość polskiej wsi i szukają dla niej nowych ścieżek rozwojowych - dodaje.

Celem przedsięwzięcia jest promowanie najbardziej aktywnych osób, które nie tylko aktywizują społeczności wiejskie, ale również propagują nowoczesne metody gospodarowania i aktywne uczestnictwo w unijnych programach dla rozwoju wsi.

Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach: „Małe Projekty PROW” i „Lider Wiejski”. Do pierwszej  z nich może zgłosić się lub zostać zgłoszony beneficjent projektów zrealizowanych częściowo lub w całości na obszarach wiejskich województwa zachodniopomorskiego i współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie Lokalach Strategii Rozwoju”. Natomiast do udziału w drugiej kategorii może zostać zgłoszona osoba fizyczna, która aktywnie i kreatywnie pracuje na rzecz społeczności lokalnej, aktywizując społeczności wiejskie województwa zachodniopomorskiego oraz propaguje nowoczesne metody gospodarowania.

Na zwycięzców czekają nagrody finansowe. Więcej informacji o konkursie dostępnych jest na stronach internetowej: www.zachodniopomorskie.ksow.pl.

Do  ubiegłorocznej edycji konkursu zgłoszono w sumie 42 kandydatów. W kategorii „Lider Wiejski” zwyciężyła Irmina Łachacz z Czarnocina k/Stepnicy, a w kategorii „Małe Projekty PROW” laureatką została Róża Ryczańczyk z Trzcińska-Zdroju.

 

Pin It

Bądź na bieżąco