Szlak rowerowy Tr-3

rozpoczyna się w Szczecinie na pl. Kościuszki następnie biegnie przez dzielnicę Szczecin Gumieńce. Trasa biegnie przez Gminę Kołbaskowo przez następujące miejscowości: Stobno, Bobolin, Barnisław, Smolęcin, Karwowo, Warzymice. Trasa rowerowa przebiega również przez miejscowości należące do Gminy Dobra takie jak: Dołuje, Lubieszyn, Dobra, Skarbimierzyce, Mierzyn. Trasa kończy swój bieg w Szczecinie na pl. Kościuszki. Szlak ma długości 58,5 km.

Na trasie znajdują się następujące obiekty zabytkowe Gminy Kołbaskowo: kościół gotycki z XVI w., przebudowany po zniszczeniach w 1989 r. i dwa parki dworskie (miejscowość Stobno), kościół z VX-XVI w., odbudowany w 1992 r. (miejscowość Bobolin), kościół z XIII w., przebudowany w XIX w. (miejscowość Barnisław), ruiny kościoła z XIII-XIV w. (miejscowość Smolęcin), ruiny kościoła z XIII w. (miejscowość Karwowo).

Szlak rowerowy Tr-4

rozpoczyna swój bieg w Szczecinie na pl. Kościuszki i biegnie przez dzielnicę Pomorzany do Gminy Kołbaskowo. Trasa biegnie przez Gminę Kołbaskowo przez następujące miejscowości: Ustowo, Kurów, Siadło Dolne, Moczyły, Pargowo, Kamieniec, Rosówek, Kołbaskowo, Karwowo, Warzymice, Przecław i następnie do Szczecina dzielnica . Trasa ma długość 48 km.

Na szlaku rowerowym znajdują się następujące obiekty krajoznawcze Gminy Kołbaskowo: jamy mieszkalne sprzed 4 tys. lat (miejscowość Ustowo, tzw Gęsia Górka), park dworski i magazyny z XIX w. (miejscowość Kurów), grodzisko i głaz o obwodzie 5,5 m (miejscowość Siadło Dolne), ruiny kościoła XIII w. i pozostałości dworku i parku z XIX w. (miejscowość Moczyły), ruiny kościoła XIV w. i rezerwat wodno-florystyczny „Kanał Kwiatowy” (miejscowość Pargowo), kościół z XIII w. i rezerwat krajobrazowy „Wzgórza Widokowe Dolnej Odry” (miejscowość Kamieniec), kościół z XIII w. (miejscowość Kołbaskowo), miejscowość Karwowo (patrz Tr-3), miejscowość Warzymice (patrz Tr-3), park dworski (miejscowość Przecław)

Trasa „Do Pomorskiej Łęknicy (Löcknitz)

o przebiegu: Buk – Boock - Löcknitz – Grambow – Bobolin i długości 32,2 km. Na trasie znajduje się przejście granicznie w Bobolinie.

Trasa „Do zabytków w Penkun”

o przebiegu: Bobolin – Krackow – Penkun – Tantow – Rosówek i długości 37 km. Na trasie znajdują się dwa przejścia graniczne zlokalizowane na terenie Gminy Kołbaskowo – Bobolin oraz Rosówek.

 

Pin It

Bądź na bieżąco