Wnioski, wpisy, formularze i procedury związane z ewidencją ludności (meldunki, zgłoszenie pobytów i wyjazdów, numery PESEL).