Jak prawidłowo wypełnić deklarację dotyczącą wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2021:


KOMPOSTOWNIK
w przypadku kompostowania odpadów biodegradowalnych w przydomowym kompostowniku (odpady bio nie będą odbierane przez firmę odbierającą odpady)
(PDF-KOMPOSTOWNIK w załączeniu)


BEZ KOMPOSTOWNIKA
w przypadku nie posiadania przydomowego kompostownika  
(PDF-BEZ KOMPOSTOWNIKA w załączeniu)

 

UWAGA!

Podstawą do właściwego wyliczenia średniego miesięcznego zużycia wody (punkt H1 w deklaracji) jest informacja o rocznym zużyciu wody. Informacja ta zostanie podana w fakturze  wystawionej w miesiącu styczniu 2021 przez ZWiK w Kołbaskowie.

Mieszkańcy rozliczający się za wodę ze ZWiK w Szczecinie prosimy o kontakt telefoniczny z Referatem Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy w Kołbaskowie pod nr telefonu 91 88 49 049.

Zużycie wody za okres 2020 podane w w/w fakturze (wraz z wodą ogrodową) należy podzielić przez 12 miesięcy, a wartość podać do drugiego miejsca po przecinku.

W celu uniknięcia nieprawidłowego wypełnienia deklaracji prosimy o dołączenie kserokopii w/w faktury.
 

Pin It

Bądź na bieżąco