https://naszesmieci.mos.gov.pl/jednolity-system-segregacji-odpadow

Drodzy mieszkańcy Gminy Kołbaskowo, przypominamy, że nowe deklaracje dotyczące wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składamy do 10.08.2020 r.
Naliczanie nowych stawek następuje od 01.07.2020 r.

Wszelkie informacje dostępne są na: www.kolbaskowo.pl
www.bip.kolbaskowo.pl
bądź w siedzibie Urzędu Gminy Kołbaskowo w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (tel. 91 88 49 049)

Nowe deklaracje za odpady - do pobrania (zmiana systemu rozliczania od 1 lipca 2020)

 

fot. https://naszesmieci.mos.gov.pl/jednolity-system-segregacji-odpadow