Przypominamy mieszkańcom, że w okresie od grudnia do marca odpady biodegradowalne będą wywożone raz w miesiącu:
- 3 grudnia 2019 (wtorek)
- 8 stycznia 2020 (środa)
- 4 lutego 2020 (wtorek)
- 3 marca 2020 (wtorek)
Zgłoszeń dotyczących wywozu odpadów biodegradowalnych należy dokonywać najpóźniej do piątku w tygodniu poprzedzającym dany dzień wywozu, telefonicznie pod numerem: 91 884 90 49