W dniach 16, 23 i 30 września  b.r. na terenie Gminy Kołbaskowo odbędzie się akcja odbioru odpadów wielkogabarytowych, w ramach której wg poniższego harmonogramu w wyznaczonych miejscach podstawione zostaną specjalne kontenery na odpady.

 

L.p

Miejscowość

Wielkość kontenerów i miejsce podstawienia

Podstawienie kontenerów

Odbiór kontenerów

1.

Smolęcin

- przy straży pożarnej (świetlicy) 15m3

 

 

 

 

16.09.2016 r. do godz. 16.00

 

 

 

19.09.2016 r. od godz. 8.00

Barnisław

- przy strażnicy 12m3

- przy blokach 15m3

- przy posesji 23, 15m3

Bobolin

- przy posesji 14a (za kościołem, teren zielony) 15m3

 

 

 

 

Warnik

- przy placu zabaw 15m3

Małe Stobno

- przy przystanku 10m3

Stobno

- okolice posesji nr 31, 15m3 + 15m3

- przy posesji nr 11, 15 m3

Przylep

- przy placu zabaw 15m3

- przy skrzynkach pocztowych (obok nr 13-14) - 10m3

Ostoja

- przy nr 9, 15m3

- przy posesji nr 11, 12m3

- przy nr 35 (parking), 5 m3

Rajkowo

- na przeciwko posesji nr 4, 15m3

2.

Pargowo

- przy przystanku 12m3


 


 

23.09.2016 r. do godz. 16.00


 

 


 


 

26.09.2016 r. od godz. 8.00

Kamienic

- przy placu zabaw 15m3

- przy boisku 15m3

Moczyły

- za placem zabaw 12m3

Rosówek

- okolice placu zabaw 10m3

Kołbaskowo

- przy posesji nr 101 (IPZ), 12m3

- przy pojemnikach do selekt. zbiórki szkoła 15m3

- okolice sklepu Baumat nr13, 15m3

Siadło Górne

- przy parku 15m3

 

- przy przystanku 12m3 + 10m3

 

Siadło Dolne

- przy przepompowni ścieków 12m3 +10 m3

Kurów

- boisko 12m3+15 m3 + 12m3

 

- przy przepompowni ścieków 15m3 (przy nr 58)

Ustowo

- przy placu zabaw 12m3

- przy moście, obok posesji nr 44, 15m3

3.

Przecław

- osiedle Zielone Pole – okolice bloku nr 99, 15m3 + 15m3 + 15m3

 

- między blokami 14-15, 10m3

 


 


 

30.09.2016 r. do godz. 16.00

 


 


 

03.10.2016 r. od godz. 8.00

Warzymice

- przy placu zabaw 15m3 + 15m3

Będargowo

- przy placu zabaw (za przepompownią) 15m3

 

- przy posesji nr 20, 12m3

 

Karwowo

- przy placu zabaw 10m3

 

Do kontenerów zabrania się wrzucania odpadów komunalnych,  odpadów budowlanych (tj. gruzu, papy, styropianu, wełny mineralnej), opon oraz wszelkich odpadów niebezpiecznych m.in. eternitu, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego!!!  Kontenery zapełniać należy maksymalnie do granic burt.

 

ODBIÓR  ODPADÓW  WIELKOGABARYTOWYCH  z nieruchomości wielorodzinnych

W dniu 26 września  b.r. na terenie Gminy Kołbaskowo odbędzie się akcja odbioru odpadów wielkogabarytowych z osiedli (Przecław, Warzymice)  w systemie obwoźnym tzn. z wyznaczonych miejsc przez zarządców osiedli, odpady wielkogabarytowe zabierane będą przez pojazd przystosowany do odbioru tego typu odpadów.