W dniach 4, 11 i 18 marca b.r. na terenie Gminy Kołbaskowo odbędzie się akcja odbioru odpadów wielkogabarytowych, w ramach której wg poniższego harmonogramu w wyznaczonych miejscach podstawione zostaną specjalne kontenery na odpady.

 

 

 

Do kontenerów zabrania się wrzucania odpadów komunalnych,  odpadów budowlanych (tj. gruzu, papy, styropianu, wełny mineralnej), opon oraz wszelkich odpadów niebezpiecznych m.in. eternitu, zużytego sprzętu elektrycznego elektronicznego!!!  Kontenery zapełniać należy maksymalnie do granic burt.

Pin It

Bądź na bieżąco