W załączeniu udostępniono:

- wzór deklaracji

- Uchwała Rady Gminy Kołbaskowo nr XIII/127/2015 w sprawie przejęcia obowiązku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku położonych na terenie Gminy Kołbaskowo

- Uchwała Rady Gminy Kołbaskowo nr XIII/128/2015 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez roku

- Uchwała Rady Gminy Kołbaskowo nr XIII/129/2015 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- Uchwała Rady Gminy Kołbaskowo nr XIII/130/2015 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Pin It

Bądź na bieżąco