Wykaz sporządzono zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9e ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399), w oparciu o informacje przekazane Wójtowi Gminy Kołbaskowo przez zbierających zużyty sprzęt (art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - Dz. U. z 2013 r., poz. 1155).

PODMIOTY ZBIERAJĄCE ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY POCHODZĄCY Z GOSPODARSTW DOMOWYCH

Lp.

Nazwa podmiotu

Siedziba

Adres punktu zbiórki

Kontakt

1

Gmina Kołbaskowo

Kołbaskowo 106
72-001 Kołbaskowo

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych(PSZOK) znajduje się na  terenie byłego składowiska odpadów komunalnych            w Smolęcinie (dz. 177/4, obręb Barnisław)

91 884 90 49

 

Pin It

Bądź na bieżąco