Informuję, że zakończony został proces podpisywania porozumień i z dniem 1 października 2015r. przyjmowane będą wnioski o wydanie Szczecińskiej Karty Rodzinnej.
Wnioski będą przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – Kołbaskowo 105  tel. 91 311 95 92.


Szczecińska karta rodzinna – to system zniżek dla rodzin  wielodzietnych, które mają co najmniej dwójkę dzieci na utrzymaniu.
Aktualny wykaz podmiotów udzielających zniżek i ulg dostępny jest na stronie internetowej      http://www.przyjaznyrodzinie.szczecin.pl

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku:

- dowody tożsamości rodziców oraz dowody osobiste dzieci lub akty urodzenia dzieci,
- aktualne zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 x 4,5) osób ubiegających się o kartę – przy odbiorze karty zdjęcia zostaną zwrócone,
- w przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka, które ma ukończone 18 lat:
  a. aktualna legitymacja szkolna lub studencka
  b. aktualne zaświadczenie o kontynuowaniu nauki ze szkoły lub uczelni,
- w przypadku osób zamieszkałych na terenie Gminy Kołbaskowo nieposiadających aktualnego zameldowania – dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie Gminy Kołbaskowo,
- w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności dokument potwierdzający orzeczenie o umiarkowanym  albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
- w przypadku dzieci/osób przebywających w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego – postanowienie o umieszczeniu w pieczy zastępczej.

Wniosek  do pobrania w załączeniu.

                                                                                                              Barbara Makiewicz-Trąbka
                                                                                          Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                                                      w Kołbaskowie
                                                                  

Pin It
Załączniki:
Download this file (WNIOSEK  SKR (1).pdf)WNIOSEK SKR (1).pdf

Bądź na bieżąco