informacjaWojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego stanowi organ konsultacyjny i opiniodawczy. Na szczeblu wojewódzkim powołuje ją Marszałek Województwa. Możliwość powołania Rady daje Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Głównym celem Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, wskazanym w Regulaminie działania Rady, ma być tworzenie oraz monitoring standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami i podmiotami działającymi na terenie województwa zachodniopomorskiego.  


Określenie trybu powoływania członków Rady Wojewódzkiej, a także regulaminu rady, zgodnie z ustawą należy do kompetencji Zarządu Województwa. Ustawa wymaga, by reprezentanci organizacji pozarządowych stanowili co najmniej połowę członków rady. Ważne jest również, by na etapie wyłaniania pozarządowych członków rady wojewódzkiej zapewnić ich reprezentatywność, jeśli chodzi o terytorium i zakres prowadzonej działalności.

ZRDPP powołana została Zarządzeniem  Nr 77 / 14 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 8 września 2014 r.  w sprawie powołania Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na kadencję w latach 2014-2016.

W skład Rady wchodzą:
1) przedstawiciel Wojewody Zachodniopomorskiego:
Mariola Cieśla - Dyrektor Wydziału Zdrowia Publicznego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego;

2) przedstawiciele Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego:
a) Małgorzata Chyła - radna Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego,
b) Kazimierz Drzazga - radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego,
c) Krystyna Wiśniewska-Bugaj - radna Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego,
d) Maria Żukrowska-Mróz - radna Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego;

3) przedstawiciele Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego:
a) Krzysztof Faliński - Dyrektor Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego,
b) Marcin Kowalski – Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego,
c) Tomasz Szymański – Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego,
d) Arkadiusz Żych – p.o. Dyrektora Wydziału Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego;

4) Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118), prowadzących działalność na terenie Województwa Zachodniopomorskiego:
a) Łukasz Cieśliński – Pracownia Pozarządowa w Koszalinie,
b) Bogna Czałczyńska - Fundacja „Czas Dialogu” w Szczecinie,
c) Eliza Gilewska - Chorągiew Zachodniopomorska ZHP w Szczecinie,
d) Ewa Giza - Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz ich Rodzin
i Przyjaciół „Feniks” w Kołobrzegu,
e) Barbara Jaskierska - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
- Koło w Szczecinie,
f) Agnieszka Kardasz - Stowarzyszenie „Współistnienie” w Łobzie,
g) Anna Łukomska-Dziedzic - Fundacja Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych „Komes” w Szczecinie,
h) Irmina Olejnik-Czerwonka - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior”
w Choszcznie,
i) Barbara Szczeglik - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
- Koło w Kołobrzegu.

Rada działa na podstawie Regulaminu organizacji i trybu działania Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, stanowiącego Załącznik nr 2 do uchwały nr 1054/14 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie trybu powołania członków Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz określenia organizacji i trybu jej działania.

Posiedzenie inauguracyjne odbędzie się 18 września 2014 roku. Podczas posiedzenia członkom Rady zostaną wręczone Akty Powołania. Pierwszym ważnym zadaniem Rady będzie wyrażenie opinii dotyczącej „Programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”.

Bieżące informacje o działalności ZRDPP zamieszczane będą na stronie internetowej www.wws.wzp.pl w zakładce Organizacje pozarządowe/Zachodniopomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego.

Kontakt z ZRDPP za pośrednictwem Wydziału Współpracy Społecznej. Obsługą Rady zajmuje się Małgorzata Kuncewicz, gł. specjalista, tel. 91 44 16 223, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pin It

Bądź na bieżąco