informacja1% to nasz mały gest, który innym może dać wiele możliwości. Organizacje pożytku publicznego uprawnione do otrzymania środków z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2015*

Organizacje pożytku publicznego posiadające siedzibę na terenie Powiatu Polickiego.

Nr KRS

Nazwa organizacji

0000326250

Klub Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej
w Policach im. H. Dunant’a

0000224754

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Amicus”

0000102162

Polickie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej

0000161200

Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów

0000206385

Stowarzyszenie „Lions Club” Police

0000218397

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe Police

0000255565

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej „Skarb”

0000349297

Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Dobrej

0000333056

Stowarzyszenie „Razem”

0000228778

Polickie Towarzystwo Strzeleckie i Miłośników Broni Dawnej „Grajcar”

0000399978

Fundacja Edukacji Rodzinnej

 

 

Organizacje pożytku publicznego – organizacje krajowe, które posiadają terenowe jednostki organizacyjne (koła) na terenie Powiatu Polickiego. W przypadku tych organizacji sugeruje się wskazanie nazwy konkretnej terenowej jednostki organizacyjnej (koła) w rubryce PIT-u pn.”Informacje uzupełniające”.

Nr KRS

Nazwa organizacji

0000029381

Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski ze wskazaniem
na Koło w Policach

0000037573

Polskie Stowarzyszanie Diabetyków ze wskazaniem na Koło nr 15 w Policach

0000154454

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce ze wskazaniem na Koło
w Policach* Powyższa lista powstała w oparciu o wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2015 zamieszczony na stronie internetowej BIP Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej [patrz: art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)].

Pin It

Bądź na bieżąco